Title: Komplexní rekonstrukce objektu Božkovská 46 v Plzni "rekonstrukce stávajícího objektu"
Other Titles: Complex reconstruction of the building Božkovská 46 in Pilsen "reconstruction of the existing building"
Authors: Jansová, Jana
Advisor: Hapl, Ladislav
Referee: Kesl, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12447
Keywords: rekonstrukce;porucha;sanace;zděné konstrukce;dřevěná konstrukce;ocelobetonové stropy;výtah;bytové jednotky
Keywords in different language: reconstruction;failure;restoration;brick;wooden structure;steel and concrete ceilings;elevator housing units
Abstract: V rámci diplomové práce byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci bytového domu v ulici Božkovská v městě Plzeň. Cílem bylo navržení nové dispozice nových bytových jednotek pro moderní bydlení. Ověření statické únosnosti svislých a vodorovných konstrukcí, posouzení požární bezpečnosti stavby a návrh sanací a nových konstrukcí v objektu.
Abstract in different language: The diploma work was prepared project documentation for building construction the reconstruction of a residential building in the street Božkovská in Plzeň. The aim was to design a new layout of new housing units for modern living. Verification of static load capacity of vertical and horizontal structures, the fire safety of the building and design of rehabilitation and new construction in the building.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace bc.Jana Jansova.pdfPlný text práce13,7 MBAdobe PDFView/Open
Jansova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce407,68 kBAdobe PDFView/Open
Jansova_oponent.pdfPosudek oponenta práce462,89 kBAdobe PDFView/Open
Jansova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce158,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.