Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvara, Luděk
dc.contributor.authorLucáková, Veronika
dc.contributor.refereeNovák, Michal
dc.date.accepted2014-02-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:26:14Z
dc.date.available2013-07-06cs
dc.date.available2015-03-25T09:26:14Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-01-06
dc.identifier58985
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12457
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem administrativního objektu ze zdícího systému Livetherm a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Navržený stavební objekt má čtyři nadzemní podlaží a suterén, kde se nachází parkovací stání. V nadzemních podlažích objektu se budou nacházet kanceláře, zasedací místnosti a sociální zařízení. Objekt je rozdělen na tři trakty, z nichž střední má čtyři nadzemní podlaží a další dva trakty mají tři nadzemní podlaží. Vedle objektu bude vybudované nové parkoviště. Zatížení a výpočty únosnosti zdiva byly spočítány podle platných norem ČSN EN a provedeny v programu Microsoft Excel. Výpočty se týkají obvodových a vnitřních stěn, meziokenních pilířů, vnitřních pilířů a základů. Výpočty jsem prováděla pro větší počet materiálů. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2012. Návrh objektu, dispoziční řešení a materiály jsou v souladu s platnými normami ČSN EN.cs
dc.format251 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectadministrativní objektcs
dc.subjectzdící systém Livethermcs
dc.subjectnadzemní podlažícs
dc.subjectsuteréncs
dc.subjectúnosnost zdivacs
dc.subjectprojekt pro provádění stavbycs
dc.titleNávrh administrativního objektu se zaměřením na zdící systém Livethermcs
dc.title.alternativeDraft administrative building and processing of project documentation for constructionAdministrative building with a focus on walling system Livethermen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s thesis make deal by proposal of administrative object with using Livetherm wall system and preparing of project documentation for building permit. This proposal of building count with 4th upper ground flours and the basement where are parking places. In upper ground floors We find offices, meeting room and sanitary facilities. The building are partition on three parts. The middle one have 4 upper ground floors. Right and left part of building have only 3 upper ground floors. Next to building will be a new parking places. Load of the building and calculations were count by using standarts of ČSN EN and made in program Microsoft EXEL. Calculations are for external and indoor walls, between walls pillars, indoor pillars and basics. Drawing part was create in program AutoCAD 2012. Proposal of object, dispozition solution and materials are correct with using standarts of ČSN EN.en
dc.subject.translatedadministrative buildingen
dc.subject.translatedmasonry system Livethermen
dc.subject.translatedfloorsen
dc.subject.translatedbasementen
dc.subject.translatedbearing capacity of masonryen
dc.subject.translatedproject for building worken
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - VERONIKA LUCAKOVA.pdfPlný text práce24,32 MBAdobe PDFView/Open
Lucakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,8 kBAdobe PDFView/Open
Lucakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Lucakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce155,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.