Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl, Petr
dc.contributor.authorPelešková, Michaela
dc.contributor.refereeBoháč, František
dc.date.accepted2014-02-05
dc.date.accessioned2015-03-25T09:26:19Z-
dc.date.available2013-07-06cs
dc.date.available2015-03-25T09:26:19Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-01-06
dc.identifier59383
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12466
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh a zpracování projektu zařízení staveniště pro nově navrženou čistírnu odpadních vod v Katovicích. Technologická část obsahuje provedení a zřízení jednotlivých etap a stavebního řešení ČOV, projekt celkového zařízení staveniště pro monoblok ČOV, celkovou a koordinační situaci, situaci komunikací, výkresy a schémata pro zařízení staveniště v jednotlivých etapách výstavby, společně s technickou zprávou. V praktické části je přiložen obecný a podrobný harmonogram stavebních prací pro monoblok ČOV, následující zhodnocením časového plánu a určení rizik nejnebezpečnější pracovní činnosti ? MKC.cs
dc.format79 scs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectZařízení staveništěcs
dc.subjectčistírna odpadních vodcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectmetoda kritické cestycs
dc.titleProjekt - Technologické zařízení staveniště, Harmonogram výstavby - ČOV Katovicecs
dc.title.alternativeProject-Technological site facilities, the construction timetable-WTP Katoviceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedPresented diploma thesis is focused on the design and making of the construction site management plan for a newly proposed wastewater treatment plant in Katovice. Technological part contains plans for creation and management of individual stages and construction solution of WWTP, overall construction site management plan for WWTP monoblock, overall and coordination situation drawing, roads situation drawing, drawings and schematics for construction management in various stages of construction process, together with a technical report. Practical part contains both general and detailed schedule of construction works for WWTP monoblock, followed by an assessment of that schedule and the most critical work activities determined by the critical path method.en
dc.subject.translatedSite facilitiesen
dc.subject.translatedwastewater treatment planten
dc.subject.translatedscheduleen
dc.subject.translatedcritical path methoden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Peleskova 2014.pdfPlný text práce5,86 MBAdobe PDFView/Open
Peleskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce419,05 kBAdobe PDFView/Open
Peleskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce432,74 kBAdobe PDFView/Open
Peleskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce152,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.