Title: Projekt - Rekonstrukce rekreačního objektu s přístavbou ve městě Úterý
Other Titles: Project - Reconstruction of weekend house with additional in Úterý
Authors: Pláničková, Michaela
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Pangrác, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12467
Keywords: Rekonstrukce;objekt;dřevostavba;železobeton
Keywords in different language: Reconstruction;object;wooden house;reinforced concrete
Abstract: Tato diplomová práce řeší rekonstrukci stávajícího rekreačního objektu s přístavbou dřevostavby ke stávajícímu objektu. Obě stavby jsou řešeny jako dva samostatné stavební objekty a jsou vzájemně propojeny nově vybudovanou terasou nad nově vzniklým krytým parkovacím stáním. Součástí projektu je vypracování technické dokumentace.
Abstract in different language: This diploma thesis addresses the reconstruction of the existing recreation building with wooden house extension to the existing building. Both buildings are designed as two separate buildings and are interconnected newly built terrace of the newly established indoor parking space. The project includes the development of technical documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_BC_MICHAELA_PLANICKOVA.pdfPlný text práce18,46 MBAdobe PDFView/Open
Planickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce422,16 kBAdobe PDFView/Open
Planickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce409,93 kBAdobe PDFView/Open
Planickova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce160,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.