Title: Převodovka pro pohon dvojkolí regionálního vozidla s elektrickým pohonem
Other Titles: Gearbox for a Wheelset Drive of a Regional EMUs
Authors: Macher, Petr
Advisor: Heller, Petr
Krátký, Jaroslav
Referee: Říha, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12507
Keywords: hnací hřídel;náprava;svařenec;labyrint;dvojkolí;plech
Keywords in different language: drive shaft;axle;weldment;labyrinth;wheelset;sheet
Abstract: Cílem práce je navrhnout konstrukční návrh převodovky pro regionální jednotku (vozidlo) s elektrickým motorem. Nejprve je potřeba zanalyzovat přehled možností řešení, vybrat z nich vhodnou variantu, následně provést pevnostní výpočet ozubených kol a na závěr nakreslit výkres sestavy převodovky s důrazem na řešení těsnění.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to suggest a design proposal of gearbox for a regional unit (a vehicle) with an electric engine. Firstly, it is necessary to analyse an overview of possibilities of solutions and choose from them the suitable option. Subsequently, it is crucial to make a cogged wheels strength calculation and in conclusion, to draw a design of gearbox composition and to emphasize the solution of gasket.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_PETR_MACHER.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
Macher.pdfPosudek vedoucího práce745,2 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Macher.pdfPosudek oponenta práce865,92 kBAdobe PDFView/Open
Macher.pdf(1).pdfPrůběh obhajoby práce263,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12507

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.