Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváč, Jan
dc.contributor.advisorHlaváč, Jan
dc.contributor.authorHraba, Martin
dc.contributor.refereeKrónerová, Eva
dc.date.accepted2014-08-26
dc.date.accessioned2015-03-25T09:26:43Z-
dc.date.available2013-09-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:26:43Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-27
dc.identifier59762
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12512
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje konstrukční návrh pohonu klikového lisu s jmenovitou lisovací silou 400 tun. Jako převodový mechanismus se zde uplatňuje planetový diferenciál s dvojitými satelity a regulací korunového kola sekundárním elektromotorem. Práce obsahuje výpočet a kontrolu ozubení, částí pro přenos sil a jejich spojů. Ke konstrukci modelu byl využit CAD software Autodesk Inventor 2011. K simulaci zatížení Siemens NX 8.5.cs
dc.format62 s. (46734 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdiferenciálcs
dc.subjectplanetový převodcs
dc.subjectpřevodovkacs
dc.subjectregulacecs
dc.subjectklikový liscs
dc.subjectmechanismuscs
dc.subjectsatelitcs
dc.subjectunašečcs
dc.subjectkorunové kolocs
dc.subjectCADcs
dc.titlePlanetové převodovky v převodu mechanických lisůcs
dc.title.alternativePlanetary gear in the transmission of mechanical pressesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelory work includes the design of the drive crank press with a nominal compression force of 400 tons. As the transmission mechanism is applied planetary differential with twin satellites and control the secondary ring gear motor. The work includes the calculation and control gears, power transmission components and their connections. The design of the model was used CAD software Autodesk Inventor 2011. Loads to simulate Siemens NX 8.5.en
dc.subject.translateddifferential planetary gearingen
dc.subject.translatedtransmissionen
dc.subject.translatedregulationen
dc.subject.translatedcrank pressen
dc.subject.translatedmechanismen
dc.subject.translatedsatelliteen
dc.subject.translatedcarrieren
dc.subject.translatedring gearen
dc.subject.translatedCADen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Martin Hraba.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Hraba.pdfPosudek vedoucího práce678,02 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Hraba.pdfPosudek oponenta práce672,93 kBAdobe PDFView/Open
Hraba.pdfPrůběh obhajoby práce288,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.