Title: Šířkově a výškově nastavitelný řemenový dopravník
Other Titles: Belt conveyor with adjustable width and height
Authors: Skřivánek, Petr
Advisor: Hosnedl, Stanislav
Swaczyna, Zbyněk
Referee: Sirový, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12514
Keywords: řemenový dopravník;šířkové nastavení;výškové nastavení;pohybový mechanismus;CAD
Keywords in different language: belt conveyor;adjustable width;adjustable height;motion mechanism;CAD
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem řemenového dopravníku, u kterého bude možné měnit výšku na odkládací i přebírací straně. Současně je požadováno, aby bylo možné, plynule měnit rozteč mezi řemenovými dráhami. K tomu bude sloužit jeden ze dvou navržených mechanismů, ovládaný lidskou silou. Konstrukční návrh byl vypracován v CAD systému NX 8.5.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a design of a belt conveyor where it is possible to adjust the height of the storage and transpose side. It is also required to enable to change the distance between belt lanes continuously. One of the two designed mechanisms, operated by human power, will serve for this purpose. The construction design was developed in CAD system NX 8.5.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_skrivanek_komplet.pdfPlný text práce5,01 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Skrivanek.pdfPosudek vedoucího práce859,98 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Skrivanek.pdfPosudek oponenta práce995,81 kBAdobe PDFView/Open
Skrivanek.pdfPrůběh obhajoby práce262,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.