Title: Rozvoj a možnosti internetového obchodování v České republice
Other Titles: Development and opportunities of e-commerce in the Czech Republic
Authors: Kubát, Petr
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12623
Keywords: B2C;e-commerce;internetové obchodování;trendy
Keywords in different language: B2C;e-commerce;internet shopping;trends
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá internetovým obchodováním. Hlavním cílem práce je popsat současné prostředí a stav české e-commerce. Teoretická část práce vymezuje pojmy internet, e-commerce a e-business. V závěru teoretické části je výčet výhod a nevýhod spojených s internetovým obchodováním a stručný úvod do internetového marketingu. V praktické části je zanalyzováno prostředí, vývoj a současný stav internetového obchodování v České republice a střední Evropě. Následuje soupis několika aktuálních trendů internetového obchodování. V závěru práce je predikce pravděpodobného vývoje české e-commerce. Práce vychází z nejaktuálnějších informací a statistik od APEK, CZSO, ČOI, Gartner atd.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with e-commerce. The main goal of the thesis is to describe current environment and state of the Czech e-commerce. Theoretical part of the work defines terms as internet, e-commerce and e-business. At the end of the theoretical part, there is a list of advantages and disadvantages of internet shopping and a short introduction to internet marketing. Practical part analyzes the environment, development and current state of the e-commerce in the Czech Republic and Central Europe. This is followed by the list of several current trends in e-commerce. At the end of the work is a prediction of probable development of the Czech e-commerce. The thesis is based on the newest information and statistics published by APEK, CZSO, ČOI, Gartner etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozvoj a moznosti internetoveho obchodovani v CR_Kubat Petr.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Kubat_V.pdfPosudek vedoucího práce578,18 kBAdobe PDFView/Open
KubatP_o.pdfPosudek oponenta práce605,86 kBAdobe PDFView/Open
Kubat_P.pdfPrůběh obhajoby práce173,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.