Title: Event marketing
Other Titles: Event marketing
Authors: Beneš, Martin
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Janeček, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12629
Keywords: marketing;event;event marketing;marketingová komunikace;marketingová strategie;projekt;hudební festival;hudební vydavatelství
Keywords in different language: marketing;event;event marketing;marketing communication;marketing strategy;project music festival;music publishing
Abstract: Bakalářská práce se na základě odborné literatury zabývá vysvětlením pojmu event marketing a vytvořením teoretického úvodu do problematiky event marketingu. Tyto poznatky jsou využity v praktické části, kde je vytvořen event marketingový projekt v podobě hudebního festivalu pro hudební vydavatelství. V poslední kapitole jsou shrnuta zlepšující opatření především pro marketingovou komunikaci plánovaných eventů hudebního vydavatelství v budoucnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis on the basis of literature explains the term event marketing and creates a theoretical introduction to sphere of event marketing. These knowledges are used in the practical part, where is created event marketing project in the form of a music festival for music publishing. The last chapter summarizes the improvement measures mainly for marketing communication of events, which music publishing plans in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Benes1.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Benes M. - V.PDFPosudek vedoucího práce704,06 kBAdobe PDFView/Open
Benes M. - O.PDFPosudek oponenta práce671,91 kBAdobe PDFView/Open
Benes prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce196,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.