Název: Image firmy jako komunikační nástroj
Další názvy: The company's image as a communication tool
Autoři: Pokorná, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12638
Klíčová slova: image;nezisková organizace;Techmania science center;Copernicus science centre
Klíčová slova v dalším jazyce: image;non-profit organization;Techmania science center;Copernicus science centre
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o image dvou vybraných science center. Zaměřuje se zejména na vybrané složky image těchto dvou science center.V první části práce jsou vypracovány literární zdroje z oblasti image firmy a firemní identity. Dále autorka popisuje analýzu image a metody analýzy. Praktická část práce je zaměřena na porovnání image dvou science center, Techmania Science Center a Copernicus Science Centre. Nedílnou součástí praktické části je samotná analýza image, která je zaměřena na zjištění známosti o povědomí o Techmania Science Center. V závěru ppáce jsou interpretovány výsledky průzkumu a doplnění doporučujících návrhů pro rozvoj značky "Techmania".
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the image of two selected science centres. It focuses mainly on the analysis of image these selected science centres. In the first part there are described the literary sources of the image and corporate identity. Furthermore the authoress describes the analysis of image and the methods of this analysis. The practical part is focused on description the image of two scince centers, Techmania Science Center and Copernicus Science Centre. An integral part of the practical part is the analysis of the image which focuses on the knowledge of the awareness of Techmania Science Center. In the conclusion, the results of the survey are interpreted and thereafter the results are described with recommending proposals for the development of the brand "Techmania".
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pokorna.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorna_V.pdfPosudek vedoucího práce606,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorna_O.pdfPosudek oponenta práce597,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorna_P.pdfPrůběh obhajoby práce161,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12638

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.