Title: Brand management společnosti Plzeňský Prazdroj
Other Titles: Brand management of company Plzeňský Prazdroj
Authors: Brejchová, Veronika
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12639
Keywords: brand management;hodnota značky;positioning;Pilsner Urquell;konkurence;marketingové programy
Keywords in different language: brand management;brand value;positioning;Pilsner Urquell;competition;marketing programs
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá brand managementem a jeho využitím ve společnosti. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky řízení značky a jsou zde popsány charakteristické vlastnosti značky, které vytvářejí její hodnotu jak pro společnost, tak pro zákazníka. Předmětem praktické části je analýza konkrétní značky Pilsner Urquell ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., vymezení konkurence a zhodnocení současné pozice značky na trhu na základě provedeného výzkumu. V závěru práce jsou popsané možnosti budoucího rozvoje značky.
Abstract in different language: The purpose of the paper given is to introduce brand management and its utilization in a company. Theoretical part contains an introduction to the topic of brand management and description of characteristics of a brand creating value for the company and its customers. The subjekt of the practical part is an analysis of Pilsner Urquell brand of company Plzeňský Prazdroj, a. s., furthermore a description of competitors is provided as well as assessment of the current position of the brand on the market based on conducted research. In the final part of the thesis a various ways of development of the brand are provided.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Brejchova.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
Brejchova_V.pdfPosudek vedoucího práce544,78 kBAdobe PDFView/Open
Brejchova_O.pdfPosudek oponenta práce543,26 kBAdobe PDFView/Open
Brejchova_P.pdfPrůběh obhajoby práce190,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.