Název: Brand management společnosti Plzeňský Prazdroj
Další názvy: Brand management of company Plzeňský Prazdroj
Autoři: Brejchová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Lenka
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12639
Klíčová slova: brand management;hodnota značky;positioning;Pilsner Urquell;konkurence;marketingové programy
Klíčová slova v dalším jazyce: brand management;brand value;positioning;Pilsner Urquell;competition;marketing programs
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá brand managementem a jeho využitím ve společnosti. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky řízení značky a jsou zde popsány charakteristické vlastnosti značky, které vytvářejí její hodnotu jak pro společnost, tak pro zákazníka. Předmětem praktické části je analýza konkrétní značky Pilsner Urquell ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., vymezení konkurence a zhodnocení současné pozice značky na trhu na základě provedeného výzkumu. V závěru práce jsou popsané možnosti budoucího rozvoje značky.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of the paper given is to introduce brand management and its utilization in a company. Theoretical part contains an introduction to the topic of brand management and description of characteristics of a brand creating value for the company and its customers. The subjekt of the practical part is an analysis of Pilsner Urquell brand of company Plzeňský Prazdroj, a. s., furthermore a description of competitors is provided as well as assessment of the current position of the brand on the market based on conducted research. In the final part of the thesis a various ways of development of the brand are provided.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Brejchova.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejchova_V.pdfPosudek vedoucího práce544,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejchova_O.pdfPosudek oponenta práce543,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejchova_P.pdfPrůběh obhajoby práce190,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12639

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.