Title: Hodnocení vybrané kampaně v rámci přímé volby prezidenta
Other Titles: Evaluation of selected campaign in terms of presidential election
Authors: Milotová, Zuzana
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12640
Keywords: politický marketing;volební kampaň;přímá volba prezidenta;Česká republika
Keywords in different language: political marketing;voting campaign;direct presidential election;Czech republic
Abstract: Předložená práce je zaměřena na politický marketing a volební kampaně v rámci přímé volby prezidenta České republiky. Hlavním cílem práce je popsat kampaň zvoleného kandidáta, srovnat použité nástroje s vybranými soupeři a navrhnout zlepšující opatření. V úvodu jsou uvedeny základní definice a srovnání politického a ekonomického marketingu. Dále je zpracováno dotazníkové šetření, jež pomůže objasnit náhled voličů na politickou propagaci během prezidentských voleb. Výstupem práce je, na základě zmíněného šetření, podat návrh, který by mohl zvýšit úspěšnost volební kampaně vybraného kandidáta.
Abstract in different language: The content of this bachelor thesis aims at the political marketing and the voting campaign of the direct presidential elections in the Czech Republic. The main goal of this thesis is to outline the campaign of the elected candidate, compare the methods used by the candidate with the methods of selected rivals and to suggest improvements to these methods. A public survey has been carried out and processed to help to understand the voters' views of the political propoganda during the presidential election.The result of this work, which is based on the above mentioned research, is to provide recommendations in order to increase the success rate of the voting compaign of the chosen candidate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hodnoceni vybrane kampane v ramci prime volby prezidenta.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Milotova_V.pdfPosudek vedoucího práce555,46 kBAdobe PDFView/Open
MilotovaZ_o.pdfPosudek oponenta práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Milotova_P.pdfPrůběh obhajoby práce198,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.