Název: Hodnocení vybrané kampaně v rámci přímé volby prezidenta
Další názvy: Evaluation of selected campaign in terms of presidential election
Autoři: Milotová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Lenka
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12640
Klíčová slova: politický marketing;volební kampaň;přímá volba prezidenta;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: political marketing;voting campaign;direct presidential election;Czech republic
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na politický marketing a volební kampaně v rámci přímé volby prezidenta České republiky. Hlavním cílem práce je popsat kampaň zvoleného kandidáta, srovnat použité nástroje s vybranými soupeři a navrhnout zlepšující opatření. V úvodu jsou uvedeny základní definice a srovnání politického a ekonomického marketingu. Dále je zpracováno dotazníkové šetření, jež pomůže objasnit náhled voličů na politickou propagaci během prezidentských voleb. Výstupem práce je, na základě zmíněného šetření, podat návrh, který by mohl zvýšit úspěšnost volební kampaně vybraného kandidáta.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of this bachelor thesis aims at the political marketing and the voting campaign of the direct presidential elections in the Czech Republic. The main goal of this thesis is to outline the campaign of the elected candidate, compare the methods used by the candidate with the methods of selected rivals and to suggest improvements to these methods. A public survey has been carried out and processed to help to understand the voters' views of the political propoganda during the presidential election.The result of this work, which is based on the above mentioned research, is to provide recommendations in order to increase the success rate of the voting compaign of the chosen candidate.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hodnoceni vybrane kampane v ramci prime volby prezidenta.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milotova_V.pdfPosudek vedoucího práce555,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MilotovaZ_o.pdfPosudek oponenta práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milotova_P.pdfPrůběh obhajoby práce198,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12640

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.