Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlučhoř, Jancs
dc.contributor.authorKrálová, Annacs
dc.contributor.refereeCimler, Petrcs
dc.date.accepted2014-06-05cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:27:48Z
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:27:48Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-04-25cs
dc.identifier59049cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12642
dc.description.abstractBakalářská práce se týká marketingové analýzy Hornického muzea Příbram. Cílem práce je zhodnotit jeho vliv v regionu Příbram a navrhnout doporučení, která přispějí ke zlepšení jeho postavení na trhu cestovního ruchu. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje základní teoretické poznatky o cestovním ruchu, marketingu služeb, art marketingu, marketingovém mixu, analýze marketingového prostředí a SWOT analýze. Na začátku druhé části je představeno Hornické muzeum Příbram a jeho historie. Dále se práce zabývá osmi marketingovými nástroji muzea: produktem, cenou, distribucí, marketingovou komunikací, lidmi, balíčky, programy a partnerstvím. Praktická část též obsahuje i analýzu makroprostředí provedenou pomocí PESTE analýzy, a mikroprostředí muzea. V závěru práce je zpracována SWOT analýza a navržena doporučení pro Hornické muzeum Příbram.cs
dc.format65cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectart marketingcs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectHornické muzeum Příbramcs
dc.subjectmarketingová analýzacs
dc.subjectmarketing služebcs
dc.titleMarketingová analýza Hornického muzea Příbramcs
dc.title.alternativeMarketing Analysis of the Hornicke muzeum Pribramen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the marketing analysis of the Hornicke muzeum Pribram. The aim of this thesis is to evaluate its influence on the region of Pribram and to suggest recommendations which can improve the position of the museum in the tourism market. The bachelor thesis consists of two parts. The first part includes the theoretical background. It focuses on tourism, marketing of services, art marketing, marketing mix, marketing situation analysis and SWOT analysis. In the second part the Hornicke muzeum Pribram and its history are covered. The thesis introduces eight marketing tools: product, price, place, promotion, people, packages, programmes and partnership. The practical part also contains the examination of macro-environmental factors through PESTE analysis and the analysis of micro-environmental factors. Finally, SWOT analysis is elaborated and four key recommendations for the improvement of the Hornicke muzeum Pribram are suggested.en
dc.subject.translatedart marketingen
dc.subject.translatedHornické muzeum Příbramen
dc.subject.translatedmarketing analysisen
dc.subject.translatedmarketing of servicesen
dc.subject.translatedtourismen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kralova_K11B0009P_bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
Kralova A. - V.pdfPosudek vedoucího práce669,83 kBAdobe PDFView/Open
Kralova A. - O.PDFPosudek oponenta práce597,89 kBAdobe PDFView/Open
Kralova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce186,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.