Title: Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství
Other Titles: Marketing activities of a selected company in hospitality industry
Authors: Votánková, Nikola
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12647
Keywords: marketing;marketingový mix;SWOT analýza;pohostinství
Keywords in different language: marketing;marketing mix;SWOT analysis;hospitality
Abstract: Předložená práce je zaměřena na marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit způsob podnikání vybraného podniku, zjistit případné nedostatky a vytvořit soubor doporučení pro zlepšení marketingových aktivit s důrazem na zlepšení služeb a přilákání nových zákazníků. V první části je vysvětlena teorie týkající se stravovacích služeb, marketingu a jeho prostředí, SWOT analýzy a marketingového mixu. Praktická část vysvětluje činnost vybraného podniku a posuzuje ho z hlediska marketingových aktivit. Na základě zjištěných informací pak zhodnocuje situaci a navrhuje zlepšení a doporučení.
Abstract in different language: This thesis is focused on marketing activities of a restaurant. The aim of this thesis is to analyse and evaluate the bussiness of the restaurant, to find out possible lacks and to make a list to improve the marketing activities, the list is based on the service improving and attracting new customers. In the first part there is a theory about catering, marketing and its surroundings and SWOT analises. The practical part explains the bussiness of the restaurant and considers it from the point of view of marketing activities. On the grounds of the information it then evaluates the situation and suggests improvements and advices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Votankova.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFView/Open
Votankova N. - V.pdfPosudek vedoucího práce751,31 kBAdobe PDFView/Open
Votankova N. - O.PDFPosudek oponenta práce596,2 kBAdobe PDFView/Open
Votankova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce190,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.