Název: Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství
Další názvy: Marketing activities of a selected company in hospitality industry
Autoři: Votánková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12647
Klíčová slova: marketing;marketingový mix;SWOT analýza;pohostinství
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing mix;SWOT analysis;hospitality
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit způsob podnikání vybraného podniku, zjistit případné nedostatky a vytvořit soubor doporučení pro zlepšení marketingových aktivit s důrazem na zlepšení služeb a přilákání nových zákazníků. V první části je vysvětlena teorie týkající se stravovacích služeb, marketingu a jeho prostředí, SWOT analýzy a marketingového mixu. Praktická část vysvětluje činnost vybraného podniku a posuzuje ho z hlediska marketingových aktivit. Na základě zjištěných informací pak zhodnocuje situaci a navrhuje zlepšení a doporučení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on marketing activities of a restaurant. The aim of this thesis is to analyse and evaluate the bussiness of the restaurant, to find out possible lacks and to make a list to improve the marketing activities, the list is based on the service improving and attracting new customers. In the first part there is a theory about catering, marketing and its surroundings and SWOT analises. The practical part explains the bussiness of the restaurant and considers it from the point of view of marketing activities. On the grounds of the information it then evaluates the situation and suggests improvements and advices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Votankova.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Votankova N. - V.pdfPosudek vedoucího práce751,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Votankova N. - O.PDFPosudek oponenta práce596,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Votankova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce190,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12647

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.