Title: Návrh marketingové komunikace v konkrétním podniku
Other Titles: Design of marketing communication in the selected enterprise
Authors: Ženíšková, Marie
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12651
Keywords: marketingová komunikace;public relations;B2B komunikace
Keywords in different language: promotion;public relations;B2B communication
Abstract: Předložená práce je zaměřena na návrh marketingové komunikace pro LB MINERALS, s.r.o. Cílem práce je vytvořit teoretický vstup k marketingové komunikaci a blížepředstavit marketingovou komunikaci společnosti. Následně zrealizovat průzkumnázorů stálých zákazníků společnosti a na základě získaných odpovědí zhodnotita navrhnout možné inovace marketingové komunikace společnosti LB MINERALS,s.r.o. V bakalářské práci je zpracován teoretický vstup, který souvisí s tématem marketingové komunikace. Uvedené poznatky v teoretické části jsou porovnány s empirickou částí tak, jak jsou využívány ve společnosti LB MINERALS, s.r.o. V empirické části je charakterizována hlavní činnost společnosti a provedený průzkum názorů stálých zákazníků, který přispěl k vyhodnocení marketingové komunikace společnosti. V závěru práce je vyhodnocena marketingová komunikace společnosti a jsou předloženy dílčí návrhy pro její zlepšení.
Abstract in different language: This dissertation focuses on a design of marketing communication for LB MINERALS,s.r.o. The aim of the thesis is to make a theoretical entry for marketing communication and introduce the marketing communication of the company. Further, the opinion survey of regular customers is realized on the basis of the gained answers possible innovations of marketing communication in LB MINERALS s.r.o are suggested and evaluated. The dissertation elaborates the theoretical entry, which is related to marketing communication. The mentioned finding in the theoretical part is confronted with the empirical part the way it is used in LB MINERALS, s.r.o. The empirical part describes main business activities and the performed opinion survey of regular customers, which contributed to the appraisal of marketing communication of the enterprise. In the final section of the work marketing communication of the enterprise is appraised and it makes suggestions for its improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marie Zeniskova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce5,42 MBAdobe PDFView/Open
Zeniskova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce602,45 kBAdobe PDFView/Open
Zeniskova M. - O.PDFPosudek oponenta práce674,38 kBAdobe PDFView/Open
Zeniskova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce245,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12651

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.