Název: Návrh marketingové komunikace v konkrétním podniku
Další názvy: Design of marketing communication in the selected enterprise
Autoři: Ženíšková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12651
Klíčová slova: marketingová komunikace;public relations;B2B komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: promotion;public relations;B2B communication
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na návrh marketingové komunikace pro LB MINERALS, s.r.o. Cílem práce je vytvořit teoretický vstup k marketingové komunikaci a blížepředstavit marketingovou komunikaci společnosti. Následně zrealizovat průzkumnázorů stálých zákazníků společnosti a na základě získaných odpovědí zhodnotita navrhnout možné inovace marketingové komunikace společnosti LB MINERALS,s.r.o. V bakalářské práci je zpracován teoretický vstup, který souvisí s tématem marketingové komunikace. Uvedené poznatky v teoretické části jsou porovnány s empirickou částí tak, jak jsou využívány ve společnosti LB MINERALS, s.r.o. V empirické části je charakterizována hlavní činnost společnosti a provedený průzkum názorů stálých zákazníků, který přispěl k vyhodnocení marketingové komunikace společnosti. V závěru práce je vyhodnocena marketingová komunikace společnosti a jsou předloženy dílčí návrhy pro její zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation focuses on a design of marketing communication for LB MINERALS,s.r.o. The aim of the thesis is to make a theoretical entry for marketing communication and introduce the marketing communication of the company. Further, the opinion survey of regular customers is realized on the basis of the gained answers possible innovations of marketing communication in LB MINERALS s.r.o are suggested and evaluated. The dissertation elaborates the theoretical entry, which is related to marketing communication. The mentioned finding in the theoretical part is confronted with the empirical part the way it is used in LB MINERALS, s.r.o. The empirical part describes main business activities and the performed opinion survey of regular customers, which contributed to the appraisal of marketing communication of the enterprise. In the final section of the work marketing communication of the enterprise is appraised and it makes suggestions for its improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marie Zeniskova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce5,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeniskova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce602,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeniskova M. - O.PDFPosudek oponenta práce674,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeniskova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce245,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12651

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.