Title: Analýza volnočasových aktivit ve vybrané obci a návrhy zlepšení
Other Titles: Analysis of leisure activities in the selected village and proposals of improvements
Authors: Vinterová, Veronika
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Kunešová, Hana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12652
Keywords: volný čas;volnočasové aktivity;Kadaň;cestovní ruch;dotazníkové šetření
Keywords in different language: leisure time;leisure activities;Kadaň;tourism;questionnaire
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou volnočasových aktivit ve městě Kadaň. Obsahuje základní informace o městě Kadaň, historii, zdejších pamětihodnostech, obyvatelstvu a cestovním ruchu. Hlavním cílem práce byla analýza nabídky a poptávky po volnočasových aktivitách. Na základě výsledků dotazníkového šetření byly vytvořeny návrhy zlepšení. Autorka práce také vytvořila vlastní návrh projektu centra volnočasových aktivit.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on analysis of leisure activities in Kadaň. There is included characteristic of Kadaň, history, local places of interest, population and tourism. The main goal of the work was analysis of supply and demand. According to the results of the questionnaire, proposals of improvement were created. Author of this work also designed own project of a leisure centre.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vinterova.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Vinterova_V.pdfPosudek vedoucího práce569,45 kBAdobe PDFView/Open
Vinterova_O.pdfPosudek oponenta práce716,66 kBAdobe PDFView/Open
Tomanova_P.pdfPrůběh obhajoby práce185,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.