Název: Analýza volnočasových aktivit ve vybrané obci a návrhy zlepšení
Další názvy: Analysis of leisure activities in the selected village and proposals of improvements
Autoři: Vinterová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12652
Klíčová slova: volný čas;volnočasové aktivity;Kadaň;cestovní ruch;dotazníkové šetření
Klíčová slova v dalším jazyce: leisure time;leisure activities;Kadaň;tourism;questionnaire
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou volnočasových aktivit ve městě Kadaň. Obsahuje základní informace o městě Kadaň, historii, zdejších pamětihodnostech, obyvatelstvu a cestovním ruchu. Hlavním cílem práce byla analýza nabídky a poptávky po volnočasových aktivitách. Na základě výsledků dotazníkového šetření byly vytvořeny návrhy zlepšení. Autorka práce také vytvořila vlastní návrh projektu centra volnočasových aktivit.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on analysis of leisure activities in Kadaň. There is included characteristic of Kadaň, history, local places of interest, population and tourism. The main goal of the work was analysis of supply and demand. According to the results of the questionnaire, proposals of improvement were created. Author of this work also designed own project of a leisure centre.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vinterova.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vinterova_V.pdfPosudek vedoucího práce569,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vinterova_O.pdfPosudek oponenta práce716,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova_P.pdfPrůběh obhajoby práce185,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12652

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.