Název: Náhrada ocelového potrubí plastovým potrubím
Další názvy: The replacement of steel pipeline for plastic pipeline
Autoři: Sova, Jan
Vedoucí práce/školitel: Křenek, Vladimír
Křenek, Vladimír
Oponent: Žitek, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12659
Klíčová slova: Potrubí;Plasty;Tlakové ztráty
Klíčová slova v dalším jazyce: Pipeline;Plastic;Pressure looses
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje rešerši plastů pro průmyslová potrubí, návrh plastového potrubí ve dvou materiálových variantách, výpočet tlakových ztrát a srovnání těchto ztrát s ocelovým potrubím o stejné jmenovité světlosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Bacheor work contains research of plastic materials for industrial pipelines, design of plastic pipeline in two material variants, calculation of pressure loses and comparison of theese looses with steal pipeline of same nominal diameter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_KKE_JAN_SOVA_2014.pdfPlný text práce18,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP-Sova-2014.docPosudek vedoucího práce34,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Sova - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Sova-2014.pdfPrůběh obhajoby práce12,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12659

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.