Title: Náhrada ocelového potrubí plastovým potrubím
Other Titles: The replacement of steel pipeline for plastic pipeline
Authors: Sova, Jan
Advisor: Křenek, Vladimír
Křenek, Vladimír
Referee: Žitek, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12659
Keywords: Potrubí;Plasty;Tlakové ztráty
Keywords in different language: Pipeline;Plastic;Pressure looses
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši plastů pro průmyslová potrubí, návrh plastového potrubí ve dvou materiálových variantách, výpočet tlakových ztrát a srovnání těchto ztrát s ocelovým potrubím o stejné jmenovité světlosti.
Abstract in different language: Bacheor work contains research of plastic materials for industrial pipelines, design of plastic pipeline in two material variants, calculation of pressure loses and comparison of theese looses with steal pipeline of same nominal diameter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KKE_JAN_SOVA_2014.pdfPlný text práce18,05 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP-Sova-2014.docPosudek vedoucího práce34,5 kBMicrosoft WordView/Open
Oponentni posudek BP Sova - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordView/Open
Prubeh obhajoby BP Sova-2014.pdfPrůběh obhajoby práce12,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.