Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 70
Tupý, David
Experimentální měření na vzduchovém tunelu pro výzkum axiálních těles

The thesis deals with experimental measurement of an axial exhaust hood loss coefficient. Measurement is conducted in a wind tunnel. The first part is focused on theoretical aspects of diffusers. Further in the thesis, methods of measurement of the loss coefficient and the measurin...

Pelikán, Martin
Vyhodnocení vlivu vybraných geometrických částí chlazeného výfukového potrubí na proudové a teplotní pole pomocí CFD

This bachelor thesis deals with the numeric simulation of flow in the shell and tube heat exchanger of type exhaust gas-water. As a result is a flow and temperature fields and temperature of exhaust gas leaving heat exchanger. An effect of different geometry modifications at&#...

Kovařík, Jiří
Systémy pro projektování technologických celků ve 3D a jejich vzájemná komunikace

The bachelor thesis contains information about softwares for the overall design of pipe routes. Design is created in the AVEVA Plant 12.1 program as a 3D model and after that it is exported to CEASAR II for a comprehensive stress calculation. The optimal setting of PSI&#x...

Mácha, Martin
Konstrukční řešení ochranných prvků zařízení na likvidaci čidel vnitroreaktorové instrumentace

This bachelor thesis is focused on construction design of protective elements for device which is used to destruction of sensors in-core instrumentation. The main task this thesis is construction design of protectives elements which can be used operational.

Šimeček, Kamil
Proměření aerodynamického tunelu metodou LDA

This Bachelor work deals with one of methods to determine the velocity profile of flowing fluid, deals with Laser Doppler Anemometry (LDA). The first topic are theoretical principle of this method, using this method in practise and the compilation with some another methods co...

Lejsek, Adam
Experimentální turbíny pro výzkum sekundárního proudění

This Bachelor thesis is focused on the experimental turbines developed for the research of secondary flow. First of all, it focuses on turbomachines in general and then more specifically on axial turbines, how are they divided and how does the flow part and turbine stage ...

Matějka, Tomáš
Experimentální výzkum proudění nadbandážovou ucpávkou oběžného kola vzduchové turbíny

This bachelor thesis deals with research of used tip leakage seals, analysis of some papers on this topic and redesign of experimental turbine VT-400.

Kadlecová, Martina
Numerický výpočet proudění ve stupni experimentální vzduchové turbíny

This bachelor thesis deals with the simulation of flow in experimental air turbine VT400, which is located in the laboratory of department of power system engineering UWB. The flow channel and the adjacent gap are modeled. The theoretical part of the thesis summarizes basic kn...

Bondareva, Irina
Konstrukční řešení hermetických kabelových průchodek (HKP) pro reaktory PWR

This bachelor's thesis is concerned with Hermetic cable penetrations for nuclear power plants. The theoretical part entails a description of the general significance of cabel penetrations and how they're categorized. The practical part is concerned with my own design on a modificatio...

Berková, Eva
Ověření chování ostrohranného otvoru umístěného v potrubí při stlačitelném proudění plynu

Bachelor's thesis contains determination of flow cofficients for different sharp-edged orifices at compressible gas flow using the CFD modelling, where the given sharp-edged orifice is placed in the pipeline. Especially it was researched the influence of the ratio between the length of&#...

Růžička, Patrik
Modelování mezní vrstvy a vliv na přestup tepla za pomoci CFD

This bachelor thesis deals with the modeling of a boundary layer and the influence of the boundary layers on heat transfer. The theory of boundary layer, heat transfer and numerical solution was described. The analytical and numerical calculations of pressure losses and heat transf...

Janeček, Martin
Regenerace v tepelném cyklu parních turbín

The goal of this bachelor thesis is to describe regeneration in the thermal cycle of steam turbines. The part of this thesis will be also evaluation of influence of the desuperheaters and their impact to the efficiency of thermal cycle.

Čierny, Lukáš
Návrh potrubního uzlu z kompozitního materiálu

This bachelor thesis includes information required for a design of a pipeline made of GRP material, including a brief comparison of composite materials used for pipeline applications. The design of the pipeline section was realized in PDMS software and then transferred to the CESAR...

Náprstková, Lenka
Návrh ocelového potrubního uzlu a jeho zjednodušená statická analýza

The bachelor thesis deals with steam pipeline systems. The first part of this work is focused on basics principles and theory of steam pipeline design. The part of the steam pipeline system of the power plant was designed using PDMS software in the second part of thi...

Levý, Jaroslav
Měření a vyhodnocení měření na experimentálním zařízení proudového motoru s označením TS-20

This bachelor thesis focuses on the experimental device TS - 20, which is based on turbostarter TS - 20B. The thesis describes construction of the experimental device, measuring elements, measurement method and measurement procedure on the experimental device. It describes the issues of...

Firýt, Antonín
Měření proudového pole na modelu palivové tyče za použití laserové anemometrie (metodou PIV)

In times of stepping back from solid fuel power plants, the amount of energy produced by nuclear power plants is rising. In 2015 almost 20% of the energy produced in nuclear plants. The outputs of the power plants are increasing, new blocks are being constructed, technolo...

Vrba, Pavel
Řešení proudění v pokusném kanálu pomocí CFD

This thesis deals with numerical verification of an experiment of pressure loss in experimental channel. Place where pipe grows in diameter was selected for specific case. This paper mentions basic informations about pressure losses, fundamental equations used for numerical solutions and inf...

Levý, Tomáš
Numerický výpočet 3D stupně vzduchové turbíny

This bachelor thesis deals with numerical simulation of the air flow in the experimental turbine stage. The main goal of this work is a detailed description of the flow through the stage. The main part of the analysis is to obtain hub to shroud charts of the&#x...

Bezouška, Martin
Obnovitelné zdroje energie a jejich využití pro energetiku

Bachelor work includes thesis about renewable energy sources and design of the heat balance diagram of steam turbine in two variants for photo-thermal power plant - tower type with the reservoir of thermal energy.

Mištera, Josef
Modelování místních tlakových ztrát v prostředí CFD FLUENT, verifikace modelu

This thesis deals with pressure losses in the pipeline. It focuses on the theoretical description and analytical calculation. It was further elaborated in detail modeling of pressure loss due embedded in porous media software Ansys Fluent. At the conclusion of the work ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 70