Title: Větrné elektrárny s vertikální osou rotace
Other Titles: Vertical axis wind turbines power-systems
Authors: Čutka, Vojtěch
Advisor: Uruba Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Tsymbalyuk Volodymyr, Ing. Kandidát technických věd
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48954
Keywords: větrná elektrárna;vertikální osa;vítr;aerodynamika;generátor;součinitel rychloběžnosti;výkonový koeficient
Keywords in different language: wind turbine;vertical axis;wind;aerodynamics;generator;tip speed ratio;power coefficient
Abstract: Bakalářská práce vysvětluje princip fungování větrných elektráren s vertikální osou rotace, dále uvádí jejich základní rozdělení, včetně popisu jednotlivých konstrukčních typů. Poslední část se věnuje návrhu 100 kW turbíny a jejímu ekonomickému zhodnocení.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the working principle of vertical axis wind turbines. Furthermore, it summarizes different designs and lists their pros and cons. Last part is focused on the design and economic analysis of the 100-kW turbine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vetrne elektrarny s vertikalni osou rotace.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,55 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,34 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48954

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.