Title: Návrh trubkového výměníku pro potravinářský průmysl
Other Titles: Design of double pipe heat exchanger for food industry
Authors: Jouja, Lukáš
Advisor: Novák Martin, Ing.
Referee: Kovařík Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48955
Keywords: teplo;výměník;přestup tepla;počítačová simulace;sdílení tepla
Keywords in different language: heat exchangers;heat transfer;computer simulation;heat sharing
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou trubkového výměníku. Zaměřuje se na výměníky používané při domácím vaření piva včetně výhod a nevýhod spojených s rozdílnou konstrukcí. Součástí bakalářské práce je měření téměř čtyř desítek variant průtoků, jehož výstupem je součinitel prostupu tepla. K ověření experimentu je provedena také numerická simulace všech variant. V závěru práce je pak provedeno porovnání a zhodnocení získaných výsledků.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with design and manufacturing a double pipe heat exchanger for food industry. It focuses on heat exchangers used in home brewing, including the advantages and disadvantages of different designs. Part of the bachelor's thesis is the measurement of almost forty flow variants, the output of which is the heat transfer coefficient. To verify the experiment, a numerical simulation of all variants is also performed. At the end of the work, a comparison and evaluation of the obtained results are achieved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukas_Jouja_BP.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce52,28 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,68 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.