Title: Imitátory palivových proutků s vestavbami pro numerickéa experimentální modelování proudění a přestupu tepla
Other Titles: Numeric and experimental modeling of flow and heat transfer around fuel rod imitators
Authors: Ozom, Bořek
Advisor: Matas Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Dostál Michal, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41316
Keywords: krize varu;chf;smr;krize přestupu tepla;fluent;dvoufázové proudění;cfd
Keywords in different language: critical heat flux;chf;boiling crisis;fluent;two-phase flow;cfd
Abstract: Bakalářská práce obsahuje popis fyzikálních principů jaderného reaktoru a vnitřních tepelných přestupů se zaměřením na problematiku krize varu. Dále se tato práce zabývá problematikou imitátorů palivových proutků a srovnává experimentální zařízení ve světě s experimentálním zařízením Západočeské univerzity. Součástí bakalářské práce jsou také numerické simulace krize varu, pro jejichž výpočet byl použit program Fluent 2019 R2.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes basic physical principles in a nuclear reactor focusing on internal heat transfer and the boiling crisis. Furthermore, this paper includes description of fuel rod imitators in experimental facilities and compares those in the world with the experimental facility of the University of West Bohemia. Numerical simulations of the boiling crisis are also a part of this thesis. For all these simulations Fluent 2019 R2 software was used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ozom.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
BP_Ozom_Hodnoceni vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce405,42 kBAdobe PDFView/Open
BP_Ozom_Posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce405,58 kBAdobe PDFView/Open
BP_Ozom_Prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce181,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.