Title: Vyhodnocení statistik turbulentního proudění v proudovém paprsku
Other Titles: Evalvuation of statistics in the turbulent jet flow
Authors: Abrhám, Vladimír
Advisor: Duda Daniel, RNDr. Ph.D.
Referee: Žitek Pavel, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44246
Keywords: piv;turbulentní proudění;3d tisk;tryska
Keywords in different language: piv;turbulent flow;3d printing;nozzle
Abstract: Bakalářská práce obsahuje pozorování proudění vzduchu skrz nástavec trubkovitého tvaru s výstupky a vliv výstupků nástavce na změnu struktury proudění.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains observation of the air flow through the tubular-shaped nozzle with bumbs and influence of the bumbs on change of the flow structure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BOD 2 = Priprava a vyroba nastavce na trysku.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFView/Open
BP_Abrham_Hodnoceni_vedouciho_BP.pdfPosudek vedoucího práce141,2 kBAdobe PDFView/Open
BP_Abrham_Posudek_oponenta_BP.pdfPosudek oponenta práce138,23 kBAdobe PDFView/Open
BP_Abrham_Prubeh_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce220,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.