Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHron, Miloslav
dc.contributor.advisorMikisek, Miroslav
dc.contributor.advisorŽitek, Pavel
dc.contributor.authorHůlka, Petr
dc.contributor.refereeKlimko, Marek
dc.date.accepted2014-08-27
dc.date.accessioned2015-03-25T09:27:59Z-
dc.date.available2013-11-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:27:59Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-27
dc.identifier59798
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12663
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je technologie chlazení reaktorů pracujících s roztavenými solemi - MSR, které jsou součástí reaktorů tzv. IV. generace. V první části práce je zpracován vývoj těchto reaktorů do současného stavu. Ve druhé části je proveden návrh uspořádání primárního a sekundárního okruhu s reaktorem MSR. Ve třetí části je proveden návrh srážeče přehřátí pro systém regenerace v sekundárním okruhu a je porovnán jeho vliv při použití na nízkotlakém nebo vysokotlakém ohříváku.cs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59798-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectMSRcs
dc.subjectjaderný reaktorcs
dc.subjectprimární okruhcs
dc.subjectsekundární okruhcs
dc.subjectIV. generacecs
dc.subjectroztavená sůlcs
dc.subjectsrážeč přehřátícs
dc.titleOdvod tepla ze solného reaktoru s akcentem na využití U-Th cyklucs
dc.title.alternativeThe Cooling technology of molten salt reactorsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra energetických strojů a zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main topic of bachelor thesis is the cooling technology of reactors working with molten salts MSR which are the part of Generation IV reactors. In the first part of the work there is described the evolution of these reactors to the current state. In the second part there is made the design of primary and secondary circuit with MSR reactor. In the third part there is made the design of desuperheater for heat recovery system in secondary circuit and there is compared its influence if used in low-pressure or in high-pressure heat exchanger.en
dc.subject.translatedMSRen
dc.subject.translatednuclear reactoren
dc.subject.translatedprimary circuiten
dc.subject.translatedsecondary circuiten
dc.subject.translatedIVth generationen
dc.subject.translatedmolten salten
dc.subject.translateddesuperheateren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPHulka2014.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP-Hulka-2014.docPosudek vedoucího práce34,5 kBMicrosoft WordView/Open
Oponentni posudek BP - Hulka - 2014.pdfPosudek oponenta práce70,72 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Hulka-2014.pdfPrůběh obhajoby práce22,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.