Title: Návrh modelového zařízení pro měření ztrát při průchodu kapaliny mezi kulovými elementy
Other Titles: Proposal of model device for measuring the losses during the passage of liquid between spherical elements
Authors: Müller, Patrik
Advisor: Valenta, Václav
Valenta, Václav
Referee: Gášpár, Roman
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12666
Keywords: palivové koule;PREX;tlaková ztráta;solný reaktor;sůl Flibe;TRISO
Keywords in different language: pebble bed;PREX;pressure drop;molten salt reactor;salt Flibe;TRISO
Abstract: Úvodem této práce je seznámení se s jadernými reaktory využívající jaderné palivo ve formě kulových článků. Další část je zaměřena na podobné experimenty a na způsob výměny paliva. Následuje teorie uspořádání kulových elementů a vztahy pro výpočet tlakové ztráty. Stejně důležitá je i teorie podobnosti a modelování na kterou navazuje samostatný návrh zařízení
Abstract in different language: In the introductory part of this thesis, the reader is being introduced into the problem of nuclear reactors fueled by spheric cells. The next part is focused on similar experiments and on the way of fuel change. Then follows the theory of spheric elements' organization and relations and equations for the calculation of pressure loss. Equally important is also the theory of similarity and modeling which is related to the device design itself
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Muller - 2014.pdfPosudek vedoucího práce41,25 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Muller - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordView/Open
Prubeh obhajoby BP Muller-2014.pdfPrůběh obhajoby práce16,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.