Title: Pulzní magnetronová depozice vrstev Hf-Si-B-C-N
Other Titles: Pulsed magnetron depozition of Hf-Si-B-C-N thin films and their properties
Authors: Jandová, Jitka
Advisor: Vlček, Jaroslav
Kohout, Jiří
Referee: Kubásek, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12667
Keywords: pulzní depozice;magnetronové naprašování;tenké vrstvy;multikomponentní systém;diboridy přechodových kovů;hafnium;Hf-Si-B-C-(N)
Keywords in different language: Pulsed deposition;magnetron sputtering;thin films;multicomponent system;diborides of transition metal;hafnium;Hf-Si-B-C-(N)
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá přípravou multikomponentních tenkých vrstev Hf-Si-B-C a Hf-Si-B-C-N metodou pulzního magnetronového naprašování. Deponované vrstvy jsou následně zkoumány z hlediska prvkového složení a struktury, mechanických, tribologických, elektrických vlastností a oxidačních odolnosti. Cílem práce je především nalezení korelací mezí procesními parametry, prvkovým složením, strukturou a funkčními vlastnostmi materiálu.
Abstract in different language: This thesis is focused on multicomponent Hf-Si-B-C and Hf-Si-B-C-N thin films preparation by pulsed magnetron sputtering. The elemental composition, structure, mechanical, electrical properties and oxidation resistance of deposited films were subsequently evaluated. The main aim was to find the correlations between process parameters, elemental composition, structure and functional properties of these materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jandova_diplomova_prace.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFView/Open
Jandova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,27 kBAdobe PDFView/Open
Jandova_oponent.pdfPosudek oponenta práce532,45 kBAdobe PDFView/Open
Jandova_otazky.pdfPrůběh obhajoby práce206,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12667

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.