Title: Reaktivní magnetronová depozice vrstev Ti-Ni-N a vyšetření jejich vlastností
Other Titles: Reactive magnetron sputtering of Ti-Ni-N films and examination of their properties
Authors: Jaroš, Martin
Advisor: Musil, Jindřich
Jílek, Richard
Referee: Houška, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12672
Keywords: reaktivní magnetronové naprašování;Ti-Ni-N;tenké vrstvy;odolnost proti vzniku trhlin
Keywords in different language: reactive magnetron sputtering;Ti-Ni-N;thin films;resistance to cracking
Abstract: Předmětem této práce bylo vytvoření tenkých vrstev materiálu na bázi Ti-Ni-N, které byly připraveny pomocí reaktivního magnetronového naprašování s využitím duálního magnetronu. U série 1 byl zkoumán vliv opakovací frekvence fr na mechanické vlastnosti tenkých vrstev Ti-Ni-N. U série 2 a 3 byl zkoumán vliv napětí na substrátu Us. Série 3 obsahuje navíc (oproti sérii 2) kovovou mezivrstvu Ti-Ni-N. U série 1 bylo zjištěno, že s přibývající hodnotou opakovací frekvence dochází k poklesu indentační tvrdosti. Pro série 2 a 3 platí, že vrstvy u kterých je jejich poměr H/E*  0,1 a elastická vratnost We > 60 % vykazují vyšší odolnost proti vzniku trhlin. Přičemž jejich indentační tvrdost přesahuje hodnotu H > 25 GPa.
Abstract in different language: The subject of this paper was deposition thin Ti-Ni-N films, which were prepared by reactive magnetron sputtering with dual magnetron system. The influence of repetition frequency on the properties of deposited Ti-Ni-N films was investigated in series 1. The influence of substrate bias on the properties of deposited Ti-Ni-N films was investigated in series 2 and also in series 3. Compared series 2, series 3 additionally contains a metallic interlayer of Ti-Ni. It has been found that thin films sputtered in series 1 at higher repetition frequency exhibit lower hardness. In series 2 and 3 experiments demonstrate that the TiNiN films prepared with high ratio H/E*  0,1 and high elastic recovery We > 60 % exhibit an enhanced resistance against cracking in bending. These coatings are simultaneously hard H > 25 GPa.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Martin Jaros.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Jaros_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce509,06 kBAdobe PDFView/Open
Jaros_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Jaros_otazky.pdfPrůběh obhajoby práce212,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.