Title: Vymezení konceptu globalizace a funkce náboženství v díle Petera Beyera
Other Titles: Definition of the concept of globalization and function of religion in the work of Peter Beyer
Authors: Šašek, Josef
Advisor: Váně, Jan
Referee: Lužný, Dušan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12679
Keywords: globalizace;náboženství;systémová teorie;modernizace
Keywords in different language: globalization;religion;sociology;system theory;modernization
Abstract: Cílem bakalářské práce je vysvětlit pojetí globalizace v díle Petera Beyera a roli náboženství v globalizovaném světě. Během práce je popsáno vnímání pojmů náboženství a globalizace různými autory, kteří se touto problematikou zabývají. Současně jsou popsáni klíčoví autoři, ze kterých Peter Beyer vychází. Tito klíčoví autoři jsou Immanuel Wallerstein a jeho teorie světových systémů, John Meyer a jeho teorie světových společností, Roland Robertson a jeho teorie glokalizace, a nakonec Niklas Luhmann a jeho teorie sociálních systémů. Na základě těchto autorů tvoří Peter Beyer svou teorii pro analýzu globalizace a roli náboženství.
Abstract in different language: The goal of the bachelor's work is to define concept of globalization in the work of Peter Beyer and the role of religion in a globalized world. There is a description of perception of the concept of religion and globalization by different authors who deal with this issue. There is also a descritpiton of crucial authors by which Peter Beyer is inspired. These crucial authors are Immanuel Wallerstein and his World systems theory, John Meyer and his World society theory, Roland Robertson and his theory of glocalization, and finally Niklas Luhmann and his theory of social systems. On the basis of these authors Peter Beyer form his theory for the analysis of globalization and the role of religion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Peter Beyer ZCU.pdfPlný text práce241,82 kBAdobe PDFView/Open
Sasek (vedouci prace).docPosudek vedoucího práce42,5 kBMicrosoft WordView/Open
sasek-oponent.docPosudek oponenta práce42 kBMicrosoft WordView/Open
Sasek.JPGPrůběh obhajoby práce141,24 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.