Název: Rozvoj a sociální změna
Další názvy: Development and social change
Autoři: Tulisová, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Kobes, Tomáš
Oponent: Váně, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12680
Klíčová slova: rozvoj;sociální změna;negativa;po-rozvojová škola;kritika;rozvojová praxe;Arturo Escobar;John Ferguson;Wolfgang Sachs;ekonomizace rozvoje
Klíčová slova v dalším jazyce: development;social change;postdevelopment school;criticism;development practise;Arturo Escobar;John Ferguson;Wolfgang Sachs;economization of development;negatives
Abstrakt: V této práci je představen rozvoj jako jeden z nástrojů sociální změny 20. století, která ne vždy byla úspěšná. Je zde shrnut vývoj rozvojové problematiky, která přes svůj kladný záměr napáchala dosti škod. Negativní důsledky, které s sebou tato praxe nesla, začaly svojí vahou převažovat nad těmi pozitivními. Tyto negativní důsledky byly hlavním terčem kritiky po-rozvojové školy. V této práci jsem se zaměřila především na kritický náhled rozvoje v podání tří autorů, kteří představují hlavní myšlenky po-rozvojové školy: A. Escobar, J. Ferguson, W. Sachs.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work there is introduced the development as one of the instrument of the social change of the 20th century, that was not always successful. It is a summary of a progress of developing issues, which has done a lot fo damages although it did not intend to do that. The negative consequences, which were carried by this practice, started to be more valuable than the positive ones. These negative consequences were the main target of critics of the post-development school. In this work I focused especially on the critical opinion on the development from the view of three authors, who represent the main ideas of the post-development school: A. Escobar, J. Ferguson, W. Sachs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tulisova_BP_ 2014_Rozvoj_a_socialni_zmena.pdfPlný text práce211,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tulisova_vedouci.docPosudek vedoucího práce30 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Tulisova (oponent).docPosudek oponenta práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Tulisova.JPGPrůběh obhajoby práce127,51 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12680

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.