Title: Rozvoj a sociální změna
Other Titles: Development and social change
Authors: Tulisová, Kamila
Advisor: Kobes, Tomáš
Referee: Váně, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12680
Keywords: rozvoj;sociální změna;negativa;po-rozvojová škola;kritika;rozvojová praxe;Arturo Escobar;John Ferguson;Wolfgang Sachs;ekonomizace rozvoje
Keywords in different language: development;social change;postdevelopment school;criticism;development practise;Arturo Escobar;John Ferguson;Wolfgang Sachs;economization of development;negatives
Abstract: V této práci je představen rozvoj jako jeden z nástrojů sociální změny 20. století, která ne vždy byla úspěšná. Je zde shrnut vývoj rozvojové problematiky, která přes svůj kladný záměr napáchala dosti škod. Negativní důsledky, které s sebou tato praxe nesla, začaly svojí vahou převažovat nad těmi pozitivními. Tyto negativní důsledky byly hlavním terčem kritiky po-rozvojové školy. V této práci jsem se zaměřila především na kritický náhled rozvoje v podání tří autorů, kteří představují hlavní myšlenky po-rozvojové školy: A. Escobar, J. Ferguson, W. Sachs.
Abstract in different language: In this work there is introduced the development as one of the instrument of the social change of the 20th century, that was not always successful. It is a summary of a progress of developing issues, which has done a lot fo damages although it did not intend to do that. The negative consequences, which were carried by this practice, started to be more valuable than the positive ones. These negative consequences were the main target of critics of the post-development school. In this work I focused especially on the critical opinion on the development from the view of three authors, who represent the main ideas of the post-development school: A. Escobar, J. Ferguson, W. Sachs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tulisova_BP_ 2014_Rozvoj_a_socialni_zmena.pdfPlný text práce211,04 kBAdobe PDFView/Open
Tulisova_vedouci.docPosudek vedoucího práce30 kBMicrosoft WordView/Open
Tulisova (oponent).docPosudek oponenta práce45 kBMicrosoft WordView/Open
Tulisova.JPGPrůběh obhajoby práce127,51 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.