Název: "Krize" mužství? Analýza série článků časopisu Reflex o krizi maskulinity.
Další názvy: "Crisis" in Masculinity? The Analysis of Series of Articles in The Magazine Reflex about Crisis in Masculinity
Autoři: Hájková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Kobes, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12684
Klíčová slova: maskulinita;hegemonní maskulinita;pluralita maskulinit;diskurs krize maskulinity;média;časopis Reflex
Klíčová slova v dalším jazyce: masculinity;hegemonic masculinity;plurality of masculinities;discourse of crisis in masculinity;media;Reflex magazine
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na reprezentaci obrazu maskulinity a diskurzu s ním spojeným, a to v seriálu "Mužství" časopisu Reflex. Cílem práce je odhalit poselství, které články o proměňující se podobě maskulinity a šířícím se diskurzu krize čtenáři předávají. Tato práce tedy směřuje ke snaze analyzovat, jakým způsobem autoři seriálu článků konstruují maskulinitu, jak představují samotné muže, a to zejména pak ve vztahu k femininitě. Dále bylo hlavním záměrem ukázat, jaké oblasti jsou zobrazovány jako ty, jež dnešní muže především ohrožují, což zároveň konotuje myšlenku krize. Práce využívá metody sémiotické analýzy a konceptu otevřeného a uzavřeného textu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on the representation of the image of masculinity as well as on the discourse associated with it in the Reflex magazine's articles about masculinity. The main objective is to reveal the message conveyed by the articles about the changing form of masculinity and spreading the discourse of crisis to readers. Therefore, the thesis' aim is to analyze how the authors of articles construct the masculinity and how they depict today's men, especially in relation to the feminine position. Furthermore, another aim of the thesis is to define the areas which are primarily seen as a thread to the today's men, and consequently which generate the idea of the crisis of masculinity. This thesis uses the method of semiotic analysis and the concept of open and closed text.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hajkova_BP_2014.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajkova-vedouci.docPosudek vedoucího práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hajkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce120,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAJKOVA.JPGPrůběh obhajoby práce125,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12684

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.