Název: Způsob utváření identity a autority zdravotních sester v mužském vězení
Další názvy: Method of forming identity and authority of nurses in the male prison
Autoři: Jurdová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Sitek, Pavel
Oponent: Pařízková, Alena
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12685
Klíčová slova: autorita;identita;totální instituce;kvalitativní výzkum;polostrukturované rozhovory;etnografie;Snow Ball
Klíčová slova v dalším jazyce: authority;identity;total institution;qualitative research;semi-structured interviews;ethnography;Snow Ball
Abstrakt: Práce se soustřeďuje na popis strategií, které jsou ženami využívány k získávání autority mezi vězni, praktikám, které směřují k jejímu následnému udržení a na způsob, jakým si ženy formují svou vlastní identitu v prostředí totální instituce. Text je členěn na tři hlavní části. První z nich je čistě teoretického charakteru a představuje tak uchopení konkrétních pojmů, se kterýmy je ve studii pracováno. Teoretické ukotvení voří zejména myšlenky Erwinga Goffmana a jeho dramaturgický přístup, stěžejní ukotvení práce bude vycházet i z pojetí autority v podání Maxe Webera a neposlední řadě je velká část textu podpořena myšlenkami Michela Foucaulta. K samotné realizaci výzkumu byly použity kvalitativní polostrukturované rozhovory se 7 ženami, které pracují, nebo pracovaly na pozici zdravotní sestry v mužské věznici. K získání vhodného souboru respondentek byla použita metoda Snow Ball a práce bude čistě kvalitativního charakteru.
Abstrakt v dalším jazyce: Prisons are utter institutions, which are the most often associated with male element by broad public. The fact is that there exists health care in prisons, which is largely practised by women. The aim of my thesis is to find ways in which nurses are forming their own identity and how do they gain respect for prisoners in male jails. The qualitative survey was used for mentioned detection in form of deep interviews with 7 respondents. The whole thesis is divided into three key parts. First of them is solely theoretical. This section is based on the ideas of Erwing Goffman, Max Weber and Michel Foucault.From theoretical part, I gradually pass to methodology, where I closely specify aims of the thesis, I also outline reseach guestions, characterize examined sample of nurses and after that I introduce techniques of survey, collection of information and last but not least I introduce ethical conditions of the study. In the third chapter results are presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace- Nikola Jurdova, 2014.pdfPlný text práce628,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jurdova_vedouci.docxPosudek vedoucího práce58,49 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Jurdova_oponent.pdfPosudek oponenta práce117,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jurdova.JPGPrůběh obhajoby práce163,59 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12685

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.