Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorPařízková, Alenacs
dc.contributor.authorMachová, Milušecs
dc.contributor.refereeSitek, Pavelcs
dc.date.accepted2014-06-03cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:28:24Z-
dc.date.available2013-06-04cs
dc.date.available2015-03-25T09:28:24Z-
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-04-30cs
dc.identifier56747cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12686-
dc.description.abstractCílem mé práce bylo analyzovat roli mladšího sourozence v rodině a očekávání a vztahy týkající se této role. Má práce je kvalitativním výzkumem. Pracovala jsem s pěti participanty ve věku od 15-ti do 18-ti let. Jejich výběr jsem provedla na základě jejich genderu. Hlavní zjištění práce ukazují, že sourozenecké role jsou jedincům vštěpovány již v brzkém dětství, v rámci procesu socializace.Sourozenecké role jsou velmi důležité pro dětský rozvoj. Navíc se v práci ukázalo, že sourozenecké role ovlivňují každodenní interakce mnoha z nás.cs
dc.format49s. (73 422 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectsocializacecs
dc.subjectsourozenectvícs
dc.subjectsourozenecká rolecs
dc.subjectgenderová rolecs
dc.subjectočekávánícs
dc.titleRole mladšího sourozence v rodině, očekávání a vztahycs
dc.title.alternativeThe role of younger siblings in the family, expectation and relationshipsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra sociologiecs
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe goal of this thesis is to analyze sibling role of younger siblings in the family and expectation and possible consequences of the role. My thesis is a qualitative research. I worked with five participants in age from 15 to 18. I chose them by their gender. Main findings show that sibling roles are taught to us from early childhood in the process of socialization. Sibling roles are very important to child development. Moreover sibling roles interact in our daily life.en
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedsocializationen
dc.subject.translatedsiblingen
dc.subject.translatedsibling rolesen
dc.subject.translatedgender rolesen
dc.subject.translatedexpectationen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Miluse_Machova_BP_2014.pdfPlný text práce318,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce116,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova_oponent.docPosudek oponenta práce76 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Machova.JPGPrůběh obhajoby práce130,57 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12686

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.