Název: Obrazy genderu v dětské literatuře
Další názvy: Gender stereotypes in fairy tales
Autoři: Oliverius, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Kalvas, František
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12688
Klíčová slova: genderové stereotypy;dětská literatura;rodičovství;socializace;sémiotická analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: gender stereotypes;children's literature;parenting;socialization;semiotic analysis
Abstrakt: Tématem práce je konstrukce obrazu genderu v literatuře pro děti. Samotným cílem práce je zjistit jaké genderové stereotypy obsahují dnešní pohádky a jak se liší od pohádek tradičních.Teoretickými východisky textu je vymezení konceptu genderu, genderových stereotypů, socializace a změn v rodičovství. Práce využívá metody sémiotické analýzy z důvodu odhalení významů spojených s konstrukcí genderu v textu i ilustracích.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this thesis is the construction of gender in children's literature. The very aim of the thesis is to find out which gender stereotypes contain today's fairy tales and how they differ from traditional fairy tales. Theory is based on the concept of gender, gender stereotypes, socialization and changes in parenting. The thesis uses the method of semiotic analysis due to the focus on the discovery of meanings associated with the construction of gender in the text and illustrations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Oliverius BP 2014.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oliverius-vedouci.docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Oliverius_oponent.docPosudek oponenta práce40 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Oliverius.JPGPrůběh obhajoby práce132,31 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12688

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.