Title: Obrazy genderu v dětské literatuře
Other Titles: Gender stereotypes in fairy tales
Authors: Oliverius, Vojtěch
Advisor: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Referee: Kalvas, František
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12688
Keywords: genderové stereotypy;dětská literatura;rodičovství;socializace;sémiotická analýza
Keywords in different language: gender stereotypes;children's literature;parenting;socialization;semiotic analysis
Abstract: Tématem práce je konstrukce obrazu genderu v literatuře pro děti. Samotným cílem práce je zjistit jaké genderové stereotypy obsahují dnešní pohádky a jak se liší od pohádek tradičních.Teoretickými východisky textu je vymezení konceptu genderu, genderových stereotypů, socializace a změn v rodičovství. Práce využívá metody sémiotické analýzy z důvodu odhalení významů spojených s konstrukcí genderu v textu i ilustracích.
Abstract in different language: The theme of this thesis is the construction of gender in children's literature. The very aim of the thesis is to find out which gender stereotypes contain today's fairy tales and how they differ from traditional fairy tales. Theory is based on the concept of gender, gender stereotypes, socialization and changes in parenting. The thesis uses the method of semiotic analysis due to the focus on the discovery of meanings associated with the construction of gender in the text and illustrations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliverius BP 2014.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Oliverius-vedouci.docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordView/Open
Oliverius_oponent.docPosudek oponenta práce40 kBMicrosoft WordView/Open
Oliverius.JPGPrůběh obhajoby práce132,31 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.