Název: Vliv sociálních sítí na politický systém ČR
Další názvy: Communications Czech parliamentary parties on the Internet social network Facebook
Autoři: Škopek, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Behenský, David
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12698
Klíčová slova: komunikace;internet;sociální síť;Facebook;politika;politická strana;analýza;politický marketing;volič
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;internet;social network;Facebook;politics;political party;analysis;political marketing;voter
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá působením českých politických parlamentních stran na internetové sociální síti Facebook. od svého vzniku 1. února 2004 se stal Facebook celosvětovým fenomenem.V době psaní této práce ho používálo více než 850 milionů uživatelů z čehož 3 652 080 uživatelů v současné době pochází z České republiky. Není divu, že si politické strany všimli Facebooku jako nového komunikačního kanálu, který mohou používat, aby zůstali v kontaktu se svými voliči. Cílem této práce je zjistit, jak tuto komunikaci používají české politické parlamentní strany. Analýza stránek Facebooku jednotlivých stran ukázala, že existují značné rozdíly ve způsobu, jakým jednotlivé strany spojují Facebook se svou politickou strategii a v odborném vedení tohoto způsobu komunikace. Nicméně ukázalo se, že všechny české politické parlamentní strany mají jedno společné a to, že používají Facebook zejména jako jednosměrný komunikační kanál.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the communication of czech political parliamentary parties on the internet social network ? Facebook. Since its establishment in February 1st 2004, Facebook became the worldwide phenomenon. At the time of writing of this thesis, it had been used by more than 850 million users of which 3 652 080 users currently comes from Czech Republic only. No wonder that political parties noticed Facebook as a new way of communication channel they can use to keep in touch with their voters. The aim of this thesis is to find out how is this communication used by czech political parliamentary party. The analysis of Facebook Pages of the individual parties had shown that there are considerable differences in the way in which individual parties connects Facebook with their political strategy and in professional leadership of this way of communication. Nevertheless, it has shown up that all czech political parliamentary parties has one thing in common and that is, that they use Facebook especially as a one-way channel of communication.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - PAVEL SKOPEK.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skopek_oponent_Behensky.docPosudek vedoucího práce46,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Skopek_ved_BP_ros.docxPosudek oponenta práce40,84 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Skopek.pdfPrůběh obhajoby práce483,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12698

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.