Název: Čečensko od druhé války do současnosti - zapomenutý konflikt.
Další názvy: Chechnya from the second war and to the modernity - forgotten conflict.
Autoři: Bielikov, Pavlo
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12699
Klíčová slova: konfliktní regiony;postsovětský prostor;severní Kavkaz;Ruská federace;Čečensko;Ramzan Kadyrov;Vladimir Putin;Kreml
Klíčová slova v dalším jazyce: conflict regions;post-soviet area;north Caucasus;Russian federation;Chechnya;Ramzan Kadyrov;Vladimir Putin;Kremlin
Abstrakt: Tato práce se věnuje Čečensku od roku 2000 až do současnosti. První kapitola práce je zaměřena na chod normalizace situace v republice, která zahrnovala především vytvoření demokratických atributů státnosti, ústavy, voleb prezidenta a parlamentu. Následně bude vysvětleno, proč politika Kremlu nepřispěla ke zklidnění situace v Čečenské republice. Dále se práce zabývá postavou prezidenta republiky Ramzana Kadyrova, který se již ve třiceti letech stal hlavou Čečenské republiky. Bude vysvětleno, za jakých okolností došlo k tomu, že je dnes veškerá moc v republice soustředěna pouze v rukou Ramzana Kadyrova, který nemá žádnou politickou opozici. Následně se práce věnuje problematice zrušení režimu ?protiteroristické operace? na území Čečenské republiky. Autor se pokusí vysvětlit, proč oficiální ukončení války nepřineslo republice očekávanou stabilitu. V závěru se práce věnuje současné situaci v Čečensku.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is about Chechnya from 2000 to the present. The first charter focuses on the normalization process of the situation in the Chechnya, which included adoption of the Constitution, presidential and parliamentary elections. Then author tried to explain why the Kremlin policy didn't calm the situation in the Chechen Republic. The work deals with the figure of President Ramzan Kadyrov, who became a head of the Chechen Republic already in thirty years. Will be explained circumstances, how it became, that today all power in the republic are concentrated only in the hands of Ramzan Kadyrov, who has no political opposition. Subsequently, the paper deals the issue of the abolition of the "anti-terrorist operation" in the territory of the Chechen Republic. The author attempts to explain why the official end of the war did not bring the expected Republic stability. At the end of the paper deals with the current situation in Chechnya.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP BIELIKOV.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bielikov_opo_BP_MVVES.pdfPosudek vedoucího práce173,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bielikov_ved_ves.pdfPosudek oponenta práce527,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bielikov.pdfPrůběh obhajoby práce332,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12699

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.