Title: Skotský parlament a Velšské shromáždění
Other Titles: Scottish Parliament and National Assembly for Wales
Authors: Šedivák, Šimon
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12704
Keywords: devoluce;Wales;Skotsko;parlament;shromáždění;Skotský parlament;Velšské národní shromáždění;britský politický systém;komparace;devoluční proces;institucionální stránka devoluce
Keywords in different language: devolution;Scotland;Wales;Scottish Parliament;National Assembly for Wales;comparison;institutional devolution;process of devolution
Abstract: Tato práce zkoumá vliv devolučních procesů na instituce Skotska a Walesu, přičemž je pozornost soustředěna výhradně na Skotský parlament a Velšské národní shromáždění. Jelikož obě zkoumané instituce prošly stejným devolučním procesem, hledá práce odpověď na otázku, proč se mluví o britské devoluci jako o devoluci asynchronní. Jak a proč se výsledky devoluce u Skotska a Walesu liší? V čem byl jejich přístup odlišný? A co z toho vyplývá pro jejich budoucí vývoj? Pomocí komparativní metody se porovnávají historické kořeny separatistických tendencí Skotska a Walesu, jsou-li nějaké, aby byla lépe ozřejmena jejich motivace a role v devolučním procesu. Dále práce srovnává strukturu obou orgánů a jejich současný stav autonomie vůči centrální vládě, přičemž hledá argumenty pro rozdílnost devolučního procesu ve Skotsku a ve Walesu. Autor se v závěru zamýšlí nad budoucím směřováním devoluce v obou zemích v rámci komparovaných orgánů. Práce tak může přispět k lepšímu porozumění devoluce v rámci Velké Británie, především pak osvětlit její asymetričnost a její vliv na politické struktury.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with influence of devolution processes on institutions within British political system - Scottish parliament and National Assembly for Wales. The main aim is to compare those two institutions, analyse their powers, composition, structures and functioning, and find similar or different aspects, which has been introduced by devolution process. The paper also explores theory and historical background of devolution for more additional information about political and ideological differences between comparing institutions, which could clarify their position and future goals in British political system. Highlighting the differences between Scottish parliament and National Assembly is crucial to understanding asymmetrical form of British devolution, although similarity of those institutions could prove, why was devolution implemented and what is its main goal. First two chapters are devoted to introduction of theory of devolution and its history from Scottish and Welsh point of view. Scottish parliament and National Assembly for Wales are compared in chapter three and four. Chapter five contains conclusion and evaluation of gathered data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
simon sedivak - bakalarka.pdfPlný text práce955,82 kBAdobe PDFView/Open
Sedivak_bp_mvbas_ved.pdfPosudek vedoucího práce532,97 kBAdobe PDFView/Open
SEDIVAK_OPO_MV_BAS.docxPosudek oponenta práce40,87 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Sedivak.pdfPrůběh obhajoby práce444,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.