Název: Extrémně pravicové strany ve středovýchodní Evropě - komparace České republiky, Slovenské republiky a Polska
Další názvy: Extreme right parties in Central and Eastern Europe - comparison of the Czech Republic, the Slovak Republic and Poland
Autoři: Morová, Sabina
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Kubát, Michal
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12712
Klíčová slova: extremismus;radikalismus;populismus;krajní pravice;stranický systém;středovýchodní Evropa;Česká republika;Slovensko;Polsko
Klíčová slova v dalším jazyce: extremism;radicalism;populism;far right;party system;central-eastern Europe;Czech republic;Slovak republic;Poland
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce jsou extrémně pravicové strany ve středovýchodní Evropě, konkrétně v České republice, Slovensku a Polsku. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická, definuje pojmy jako extremismus, radikalismus, populismus a další. Druhá část práce se zabývá prostředím krajní pravice v České republice, Slovensku a Polsku a konkrétněji se věnuje politickýcm stranám Sdružení pro republiku - Republikánské straně Československa, Slovenské národní straně a Lize polských rodin. V závěru jsou tyto politické strany porovnány.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor thesis are extremely right-wing parties in Central and Eastern Europe, particularly in the Czech Republic, the Slovak Republic and Poland. The bachelor thesis is divided into three thematic parts. First part is theoretical, it includes the introduction to the issue of extremism, radicalism, populism etc. Second part is focused on the surroundings of far-right organisations in the Czech Republic, the Slovak Republic and Poland. The greatest emphasis is put on three parties - Association for the Republic - Republican Party of Czechoslovakia, the Slovak National Party and the League of Polish Families. In the conclusion these three political parties are compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Morova -Bakalarska prace - extremne pravicove strany v SVE.pdfPlný text práce868,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Morova_BP_POL_ved.docxPosudek vedoucího práce43,92 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Morova_opo.docPosudek oponenta práce30 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Morova.pdfPrůběh obhajoby práce355,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12712

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.