Název: Eurasianství - od Savického k Duginovi
Další názvy: Eurasianism - from Savitsky to Dugin
Autoři: Mayorova, Natalia
Vedoucí práce/školitel: Naxera, Vladimír
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12714
Klíčová slova: eurasianismus;Alexandr Dugin;Nikolaj Stěpanovič Gumiljov;Petr Nikolajevič Savickij;Nikolaj Sergejevič Trubeckoj;ideologie;filosofie;neo-eurasianismus;geopolitika;Rusko;slavjanofilství
Klíčová slova v dalším jazyce: eurasianism;Alexandr Dugin;Nikolaj Stepanovich Gumilev;ideology;neo-eurasianism;geopolitics;Russia;Nikolaj Sergejevich Trubetskoy;Petr Nikolajevich Savitsky;philosophy;slavophilie
Abstrakt: Eurasianství coby intelektuální směr se zrodilo ve 20. letech 20. století mezi ruskými emigranty jako reakce na revoluční události v roce 1917 a porevoluční vývoj v jejich vlasti. Cílem této bakalářské práce je prozkoumat a analyzovat vývoj myšlenek eurasianství, a zjistit nakolik současné eurasianství v podobě učení A. Dugina čerpá z toho "klasického", původního.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on formation and development of Eurasianism. This school of thought originated in the second decade of the 20th century, in the time of White Russian emigration in response to the revolutionary events of 1917 and the development of post-revolutionary Russia. The aim of this thesis is firstly to examine and analyze the development of the main ideas of Eurasianism, and secondly, to determine the extent to which current eurasianism in the form of A. G. Dugin's doctrine takes from the "classic" original.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP2014.pdfPlný text práce722,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mayorova_VED.pdfPosudek vedoucího práce87,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mayorova_opo_pol.pdfPosudek oponenta práce531,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mayorova.pdfPrůběh obhajoby práce382,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12714

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.