Název: Extremističtí křesťané v současných Spojených státech amerických
Další názvy: Extremist Christians in the United States today
Autoři: Turková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Mišterová, Ivona
Oponent: Velkoborská, Kamila
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12715
Klíčová slova: USA;křesťanství;pravicový extremismus;rasismus;1. dodatek;2. dodatek;kontrola zbraní;protivládní;fundamentalismus
Klíčová slova v dalším jazyce: USA;christianity;right-wing extremism;racism;1th amendment;2nd amendment;gun control;anti-government;fundamentalism
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá současným vzestupem pravicového křesťanského extremismu ve Spojených státech amerických. Jejím cílem je analyzovat tři specifické typy pravicového extremismu, a to protivládní, rasistický a fundamentalistický extremismus. V teoretickém úvodu je vysvětlen extremismus spolu s prozkoumáním historického pozadí amerického křesťanského extremismu se zaměřením na důležitost prvního a druhého dodatku americké ústavy pro extremistickou kulturu. Druhá část popisuje současný vzestup extremismu spolu s analýzou možných příčin vzestupu. Historický přehled, současná situace, násilné incidenty a důvody vzestupu různých extremistických skupin jsou prozkoumány.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis demonstrates that right-wing Christian extremism in the United States is currently on the rise. Its aim is to analyze three specific types of right-wing extremism anti-government, white supremacy and fundamentalist extremism. In theoretical introduction, this thesis explains extremism and examines historical backgrounds of Christian extremism in the United States with the focus on the importance of the 1st and the 2nd Amendment of the United States Constitution to extremist culture. The second part depicts current rise of extremism with analysis of possible reasons behind the upsurge. Historical overview, current situation, violent incidents, and reasons behind the resurgence of various extremist groups are explored.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bachelor thesis.pdfPlný text práce415,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Turkova_KAP.pdfPosudek vedoucího práce178,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Turkova_op.docxPosudek oponenta práce14,27 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
turkova.pdfPrůběh obhajoby práce372,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12715

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.