Název: Fenomén environmentálních uprchlíků.
Další názvy: The phenomenon of environmental refugees.
Autoři: Dominová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12735
Klíčová slova: environmentální uprchlíci;jihovýchodní Asie;klimatické změny
Klíčová slova v dalším jazyce: environmental refugees;Southeast Asia;climate change
Abstrakt: Práce se zabývá fenoménem environmentálních uprchlíků, především v konkrétním regionu jihovýchodní Asie. Tento fenomén vzniká kvůli klimatickým změnám, které způsobují zvyšování hladiny oceánů, dezertifikaci půdy nebo úbytek pitné vody. Tyto hrozby nutí lidi k migraci, která ohrožuje lidskou bezpečnost. Práce se zabývala tím, jak tento fenomén omezit a jak lidem pomoci, a to především skrze regionální organizace, vlády i organizace mezinárodní.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the topic of phenomenon of environmental refugees, especially in a specific region of Southeast Asia. This phenomenon is causing by climate change that subsequently cause sea level rise, desertification of land or loss of drinking water. These threats are forcing people to migrate and threat to human security. Work deals with, how to limit this phenomenon and how to help people, particularly through regional organizations, governments and international organizations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce817,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dominova_opo_bas.pdfPosudek vedoucího práce534,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dominova_ved.docPosudek oponenta práce44,83 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Dominova.pdfPrůběh obhajoby práce229,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12735

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.