Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPonížilová, Martina
dc.contributor.authorFrýdl, David
dc.contributor.refereeŠanc, David
dc.date.accepted2014-06-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:28:56Z-
dc.date.available2013-04-17cs
dc.date.available2015-03-25T09:28:56Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier55989
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12744
dc.description.abstractV této bakalářské práci jsem se zabýval politickým systémem Saúdské Arábie. Konkrétně jsem se zaměřil na saúdskoarabské státní náboženství wahhábismus a na jeho vliv na politický systém Saúdské Arábie. V této bakalářské práci jsem se pokusil představit učení Muhammada Abd al-Wahhába a chtěl jsem ukázat jeho spojitost se saúdskoarabskou vládnoucí rodinou Saúd. Cílem této bakalářské práce bylo odpovědět si na výzkumnou otázku: "Jak se v praktickém politickém životě projevuje saúdskoarabské státní náboženství wahhábismus?" Pro zodpovězení této otázky jsem rozebral moc zákonodárnou, moc výkonnou a moc soudní a představil náboženské učence, neboli ulamá´, kteří politickému systému Saúdské Arábie poskytují legitimitu prostřednictvím náboženských stanovisek (fatew). Ulamá´ tak mají na tento politický systém značný vliv.cs
dc.format77 s. (117 045 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectPolitický systémcs
dc.subjectSaúdská Arábiecs
dc.subjectropná monarchiecs
dc.subjectdynastie Saúdůcs
dc.subjectislámcs
dc.subjectwahhábismuscs
dc.subjectulamá´cs
dc.titlePolitický systém arabských rentiérských států - Saúdská Arábiecs
dc.title.alternativePolitical system of Arab rentier states - Saudi Arabiaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this bachelor thesis, I dealt with the political system of Saudi Arabia.I namely focused on Saudi Arabia´s state religion Wahhabism and its influence on the political system of Saudi Arabia. In the bachelor thesis, the attempt was made to introduce teachings of Muhammad Abd al-Wahhab and I wanted to show the connection between Wahhabism and Saudi Arabia´s ruling family Al Saud. The aim of this bachelor thesis was to answer the research question: "How does Wahabism manifest itself in the practical political life?" To answer this research question I analysed the legislative branch, the executive branch and the judicial branch and I tried to introduce the religious scholars ulama, who provide legitimacy to the political system of Saudi Arabia via religious opinions (fatawa). Ulama have a significant influence on this political system.en
dc.subject.translatedThe political systemen
dc.subject.translatedSaudi Arabiaen
dc.subject.translatedthe oil monarchyen
dc.subject.translatedthe House of Sauden
dc.subject.translatedislamen
dc.subject.translatedwahhabismen
dc.subject.translatedulamaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - David Frydl.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Frydl_ved.docPosudek vedoucího práce48 kBMicrosoft WordView/Open
Frydl_OPO_POL_Bc.docxPosudek oponenta práce40,56 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Frydl.pdfPrůběh obhajoby práce467,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.