Název: Capriviho pruh jako specifická politicko-geografická jednotka Namibie
Další názvy: Caprivi Strip as a specific political-geographical unit of Namibia
Autoři: Baborová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12746
Klíčová slova: Capriviho pruh;Namibie;politická geografie;rozeklané územé;jihozápadní Afrika;kolonialismus;jihoafrická nadvláda;apartheid;separatismus;etnické skupiny;Německo
Klíčová slova v dalším jazyce: Caprivi strip;Namibia;political geography;prorupted state;southwest Africa;colonialism;southafrican rule;apartheid;separatism;ethnic groups;Germany
Abstrakt: Cílem této případová studie Capriviho pruhu, specifické politicko-geografické jednotky Namibie, je obecná analýza tohoto území z hlediska politické-geografie a z historické perspektivy a přiblížení problematiky etnicity a separatismu v této části Namibie. Součástí práce je snaha odhalit kořeny těchto separatistických tendencí.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this case study of Caprivi Strip, a specific political-geographical unit of Namibia, is a general analysis of this territory from the perspective of political-geography and from a historical perspective and outlining the issues of ethnicitz and separatism within this part of Namibia. Part of this thesis is also the aim to reveal the roots of these separatist tendencies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp baborova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baborova_ved.docPosudek vedoucího práce45,11 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Baborova_OPO_MV-BAS_Bc.docxPosudek oponenta práce40,43 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Baborova.pdfPrůběh obhajoby práce385,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12746

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.