Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPiknerová, Linda
dc.contributor.authorPohan, Milan
dc.contributor.refereePonížilová, Martina
dc.date.accepted2014-06-02
dc.date.accessioned2015-03-25T09:28:59Z
dc.date.available2013-04-17cs
dc.date.available2015-03-25T09:28:59Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier56005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12753
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá novým státem na mapě Afriky. Analyzuje okolnosti vzniku Jižního Súdánu, snaží se o zodpovězení otázky, zda je Jižní Súdán státem suverénním či nikoliv, a dále rozebírá důvody získání nezávislosti a nedávné konflikty na území Jižního Súdánu. V práci je také zmínka o ropě, která se na území Jižního Súdánu nachází a také jsou zmíněny vztahy s vybranými státy.cs
dc.format52 s. (77 548 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectJižní Súdáncs
dc.subjectnezávislostcs
dc.subjectobčanská válka v Súdánucs
dc.subjectsuverenitacs
dc.subjectSPLMcs
dc.titleJižní Súdán jako nový stát na mapě Afrikycs
dc.title.alternativeSouth Sudan as a new state on the map of Africaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with a new state on the map of Africa. It analyzes the causes of South Sudan independence. It also tries to answer the question does South Sudan have a sovereignty? It also analyzes the conflicts in South Sudan. There is also a note about oil which is very important for South Sudan. It also describes a relations with other countries.en
dc.subject.translatedSouth Sudanen
dc.subject.translatedindependenceen
dc.subject.translatedcivil war in Sudanen
dc.subject.translatedsovereigntyen
dc.subject.translatedSPLMen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jizni Sudan.pdfPlný text práce446,54 kBAdobe PDFView/Open
Pohan_ved.docPosudek vedoucího práce45,25 kBMicrosoft WordView/Open
Pohan_opo.docPosudek oponenta práce65,5 kBMicrosoft WordView/Open
Pohan.pdfPrůběh obhajoby práce313,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.