Title: Západní Sahara - (kvazi) stát na mapě Afriky
Other Titles: Western Sahara - (quasi) state on the African map
Authors: Šenfeld, Petr
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Ponížilová, Martina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12757
Keywords: kvazistát;Západní Sahara;zelený pochod;Madridská smlouva;Bakerův plán;Španělsko;Maroko;fronta Polisario
Keywords in different language: quasistate;Western Sahara;green march;Madrid accords;Baker plan;Spain;Morocco;Polisario front
Abstract: Práce pojednává o bývalé španělské kolonii, kvazi státu a v současnosti Marokem okupovaném území, Západní Sahaře. Do konfliktu mezi Marokem a Západní Saharou, táhnoucím se od roku 1974 až do současnosti, je zapojeno mnoho aktérů, jejichž vliv na spor je jedním z hlavních cílů práce. Aktéři jsou rozděleni na přímé a nepřímé. Konkrétně práce analyzuje přístup Maroka, Španělska, vlastenecké fronty Polisario a Mauretánie. Věnuje se také hlediskům nepřímých aktérů USA, Francie a Alžírska. Na základě analýzy těchto zúčastněných zemí v konfliktu je provedena predikce dalšího možného vývoje území a budoucího vnímání Západní Sahary jako kvazi státu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the former Spanish colony, quasi state and currently the Morocco-occupied territory of the Western Sahara. In the conflict between Morocco and the Western Sahara, stretching from 1974 until the present, is involved many actors whose influence on the dispute is one of the main objectives of the thesis. The actors are divided into direct and indirect ones. In particular, the work analyzes the perspectives of Morocco, Spain, the patriotic front Polisario and Mauritania. It also deals with aspects of indirect stakeholders such as USA, France and Algeria. Based on the analysis of the participating countries is made a prediction of the future possible development and perception of the Western Sahara as a quasi state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Senfeld.pdfPlný text práce860,24 kBAdobe PDFView/Open
Senfeld_ved.docPosudek vedoucího práce45,29 kBMicrosoft WordView/Open
Senfeld_opo.docPosudek oponenta práce49,5 kBMicrosoft WordView/Open
Senfeld.pdfPrůběh obhajoby práce328,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12757

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.