Název: Kulturní diplomacie USA
Další názvy: The Cultural Diplomacy of USA
Autoři: Kubešová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12759
Klíčová slova: kulturní diplomacie;veřejná diplomacie;měkká moc;George W. Bush;Barack Obama;KLDR
Klíčová slova v dalším jazyce: cultural diplomacy;public diplomacy;soft power;Georg W. Bush;Barack Obama;DPRK
Abstrakt: Tato práce se zabývá konceptem kulturní diplomacie a jeho praktickými příklady v rámci politiky Spojených států amerických, a to se zaměřením na první dekádu 21. století. Cílem práce je představení teorie tohoto konceptu, ověření teze o změně charakteru kulturní diplomacie s ohledem na měnící se vnitropolitickou situaci v USA a následně na praktickém příkladu kulturní diplomacie v KLDR představení jejího vlivu na politické chování a vzájemné vztahy těchto dvou zemí. Teoretický rámec práce pojednává o výchozích konceptech měkké moci a veřejné diplomacie, z nichž kulturní diplomacie vychází. Následující kapitoly se v souladu s cílem práce a jejím časovým vymezením zaměřují na přístup prezidentských administrativ G. W. Bushe a B. Obamy k veřejné a kulturní diplomacii. Poslední část se zabývá vzájemnými kulturními aktivitami mezi USA a KLDR, z nichž největší význam měla tamní návštěva Pchjongjangu Newyorskou filharmonií v roce 2008.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is dealing with the concept of cultural diplomacy and its practical examples within the policy of the United States of America with emphasis on the first decade of 21st century. The aim of this thesis is to introduce theoretical concept of the cultural diplomacy, then confirming a thesis about changing character of it in addiction to changing inner political situation in US and on the case of DPRK further present it´s influence on political behaviour and common relations among these two countries. The theoretical framework deals with the original concepts of soft power and public diplomacy which the cultural diplomacy is derived from. Two following chapters reveals an approach of the government of G. W. Bush and B. Obama towards cultural and public diplomacy just according to the aim of this paper. The last part introduces common cultural activities between US and DPRK while the most important was a visit of the Newyork philharmonic in Pyongyang in 2008.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Kubesova.pdfPlný text práce641,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubesova_ved.docPosudek vedoucího práce44,41 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kubesova_BP_OPO.docPosudek oponenta práce50 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kubesova.pdfPrůběh obhajoby práce370,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12759

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.