Title: Kulturní diplomacie USA
Other Titles: The Cultural Diplomacy of USA
Authors: Kubešová, Tereza
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12759
Keywords: kulturní diplomacie;veřejná diplomacie;měkká moc;George W. Bush;Barack Obama;KLDR
Keywords in different language: cultural diplomacy;public diplomacy;soft power;Georg W. Bush;Barack Obama;DPRK
Abstract: Tato práce se zabývá konceptem kulturní diplomacie a jeho praktickými příklady v rámci politiky Spojených států amerických, a to se zaměřením na první dekádu 21. století. Cílem práce je představení teorie tohoto konceptu, ověření teze o změně charakteru kulturní diplomacie s ohledem na měnící se vnitropolitickou situaci v USA a následně na praktickém příkladu kulturní diplomacie v KLDR představení jejího vlivu na politické chování a vzájemné vztahy těchto dvou zemí. Teoretický rámec práce pojednává o výchozích konceptech měkké moci a veřejné diplomacie, z nichž kulturní diplomacie vychází. Následující kapitoly se v souladu s cílem práce a jejím časovým vymezením zaměřují na přístup prezidentských administrativ G. W. Bushe a B. Obamy k veřejné a kulturní diplomacii. Poslední část se zabývá vzájemnými kulturními aktivitami mezi USA a KLDR, z nichž největší význam měla tamní návštěva Pchjongjangu Newyorskou filharmonií v roce 2008.
Abstract in different language: The bachelor thesis is dealing with the concept of cultural diplomacy and its practical examples within the policy of the United States of America with emphasis on the first decade of 21st century. The aim of this thesis is to introduce theoretical concept of the cultural diplomacy, then confirming a thesis about changing character of it in addiction to changing inner political situation in US and on the case of DPRK further present it´s influence on political behaviour and common relations among these two countries. The theoretical framework deals with the original concepts of soft power and public diplomacy which the cultural diplomacy is derived from. Two following chapters reveals an approach of the government of G. W. Bush and B. Obama towards cultural and public diplomacy just according to the aim of this paper. The last part introduces common cultural activities between US and DPRK while the most important was a visit of the Newyork philharmonic in Pyongyang in 2008.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kubesova.pdfPlný text práce641,61 kBAdobe PDFView/Open
Kubesova_ved.docPosudek vedoucího práce44,41 kBMicrosoft WordView/Open
Kubesova_BP_OPO.docPosudek oponenta práce50 kBMicrosoft WordView/Open
Kubesova.pdfPrůběh obhajoby práce370,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.