Název: Pozemková reforma v Zimbabwe - příčiny a následky
Další názvy: Land reform in Zimbabwe - causes and consequences
Autoři: Bartošová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Záhořík, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12764
Klíčová slova: Zimbabwe;Rhodesie;překotná pozemková reforma;ekonomická krize;selhávající stát;vláda;opoziční strana;lidská práva;korupce
Klíčová slova v dalším jazyce: Zimbabwe;Rhodesia;fast track land reform;economic crisis;failing state;opposition movement;government;human rights;corruption
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje ekonomické a politické příčiny a následky zavedení překotné pozemkové reformy v Zimbabwe v roce 2000. Práce popisuje historický vývoj Zimbabwe a popisuje základní teoretické koncepty zabývající se fenoménem selhávajících států. Práce primárně pracuje s pracemi Roberta I. Rotberga.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis describe economic and political causes and consequences of implementation of fast track land reform in Zimbabwe in the year 2000. The thesis describe historical developmentof Zimbabwe and describe basic theoretical concepts foucusing on phenomenon of failing states. The thesis primarily works with writing of Robert I. Rotberg.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska Prace.pdfPlný text práce572,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartosova_ved.docPosudek vedoucího práce45,64 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Bartosova_op.docxPosudek oponenta práce43,99 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bartosova.pdfPrůběh obhajoby práce357,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12764

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.