Název: Vzdělávací a kulturní role British Broadcasting Corporation
Další názvy: The Educational and Cultural Role of the British Broadcasting Corporation
Autoři: Zdiarský, Roman
Vedoucí práce/školitel: Dejmalová, Lenka
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12780
Klíčová slova: British Broadcasting Corporation;BBC;britská média;rozhlasové vysílání;televizní vysílání
Klíčová slova v dalším jazyce: British Broadcasting Corporation;BBC;British media;radio broadcast;television broadcast
Abstrakt: Tématem této práce je britská organizace British Broadcasting Corporation (BBC) a její vzdělávací a kulturní role, především ve Spojeném království. První část práce stručně představuje historii BBC a události, které pomáhaly tuto korporaci formovat do současné podoby. Druhá část je pak věnována kanálům a službám BBC, jejich pravomocem, závazkům a jejich profilům. Ve třetí kapitole jsou porovnávány programy vysílání vybraných televizních a radiových kanálů BBC s programy komerčních konkurenčních stanic. Čtvrtá část představuje další kulturní a vzdělávací přínosy korporace společnosti. V poslední části jsou původní hypotézy a otázky potvrzeny nebo vyvráceny a zodpovězeny.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is the British Broadcasting Corporation (BBC) and its educational and cultural role, mainly in the United Kingdom. The first part of the thesis briefly introduces BBC's history and the events that helped to shape the Corporation into its current form. The second part is then dedicated to BBC's channels and services, their remits, bonds and their profiles. In the third chapter the broadcast schedules of chosen BBC television and radio stations are compared with those of commercial competition services. The fourth part presents other cultural and educational contributions of the Corporation to the society. In the last part, the initial hypotheses and questions are confirmed or denied and answered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zdiarsky_vedouci_ posudku_KAP.docxPosudek vedoucího práce43,35 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Zdiarsky_OPO.docxPosudek oponenta práce45,02 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Zdiarsky.pdfPrůběh obhajoby práce412,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12780

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.