Název: Tvoření slov a neologismy v současné angličtině
Další názvy: Word Formation and Neologisms in Current English
Autoři: Valerová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Raisová, Eva
Oponent: Vorel, Robert
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12782
Klíčová slova: angličtina;lexikologie;slovní zásoba;výpůjčky;tvoření slov;neologismy;William Shakespeare
Klíčová slova v dalším jazyce: english;lexicology;word stock;loanwords;word-formation;neologisms;William Shakespeare
Abstrakt: Práce se zabývá obohacováním slovní zásoby v angličtině pomocí výpůjček z cizích jazyků, tvoření slov a neologismů. Uvedené jevy jsou zkoumány nejdříve teoreticky a poté v praxi, a to v médiích a v dílech Williama Shakespeara.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor's Thesis is concerned with the means of enrichnig the English word stock through loanwords, word-formation and neologisms. First these phenomenons are examined in theory. After that they are analysed in articles in the media and in the works of William Shakespeare.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP final.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valerova - Raisova vedouci.docxPosudek vedoucího práce43,04 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Valerova_oponent.docxPosudek oponenta práce37,22 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Valerova.pdfPrůběh obhajoby práce325,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12782

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.