Title: Debata o interrupci v USA
Other Titles: The Abortion Debate in the US
Authors: Antonová, Tereza
Advisor: Franklin, David Eugene
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12785
Keywords: interrupce;násilí;etika;USA
Keywords in different language: abortion;anti-abortion violence;ethics;USA
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na celonárodní debatu o interrupci, vedenou veřejností ve Spojených státech amerických. Popisuje politické, náboženské, etické i lékařské aspekty tématu interrupce. Dále ilustruje fenomén násilí páchaného na lékařských klinikách provádějících interrupce.
Abstract in different language: The thesis is focused on the abortion debate that is held within the US society. It describes the religious, ethical, political and medical concerns in the debate. Further, it illustrates the anti-abortion violence phenomenon.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abortion debate.fin.pdfPlný text práce415,22 kBAdobe PDFView/Open
Antonova_KAP.pdfPosudek vedoucího práce188,99 kBAdobe PDFView/Open
Antonova_OPO.docxPosudek oponenta práce44,66 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Antonova.pdfPrůběh obhajoby práce314,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.