Název: Debata o interrupci v USA
Další názvy: The Abortion Debate in the US
Autoři: Antonová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Franklin, David Eugene
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12785
Klíčová slova: interrupce;násilí;etika;USA
Klíčová slova v dalším jazyce: abortion;anti-abortion violence;ethics;USA
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na celonárodní debatu o interrupci, vedenou veřejností ve Spojených státech amerických. Popisuje politické, náboženské, etické i lékařské aspekty tématu interrupce. Dále ilustruje fenomén násilí páchaného na lékařských klinikách provádějících interrupce.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the abortion debate that is held within the US society. It describes the religious, ethical, political and medical concerns in the debate. Further, it illustrates the anti-abortion violence phenomenon.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Abortion debate.fin.pdfPlný text práce415,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antonova_KAP.pdfPosudek vedoucího práce188,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antonova_OPO.docxPosudek oponenta práce44,66 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Antonova.pdfPrůběh obhajoby práce314,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12785

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.