Title: Vývoj politického systém Římské republiky
Other Titles: The development of the political system of the Roman Republic
Authors: Tomešek, Martin
Advisor: Lupták, Ľubomír
Referee: Stulík, Ondřej
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12786
Keywords: Řím;republika;politický systém;diktatura;usurpace moci;triumvirát
Keywords in different language: Rome;republic;political system;dictatorship;power arrogation;triumvirate
Abstract: Římská říše, respektive římská republika dala celé Evropě základy ve všech vědních disciplinách a formách lidské činnosti. Vliv římské říše dosahoval ve své době enormních rozměrů a díky promyšlenému systému vlády a institucí můžeme nacházet odkaz římské republiky i v těchto dobách. Mojím úkolem bude analyzovat a pojmenovat okolnosti, které vedly k změně politického fungování z republiky na císařství.
Abstract in different language: Roman Empire, respectively Roman Republic gave Europe foundations to every science disciplines, that we have today. The influence of the Roman Empire was enormous and thanks to smart system of institutions and goverment, we are able to find legacy of the Roman Republic till today. My task will be to analyze and define circumstances, which led Republic to change of its political course to emperorship.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Martin Tomesek1.pdfPlný text práce444,7 kBAdobe PDFView/Open
Tomesek_opo.docxPosudek vedoucího práce39,87 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Tomesek_ved.docxPosudek oponenta práce39,59 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Tomesek.pdfPrůběh obhajoby práce217,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.